Tenleir

Tenleiren er 27. - 31. juli 2016

Aldersgrense:
Det året du begynner i 9. klasse kan du delta på tenleiren.

Pris: 1850,-

Begynner du i 9. klasse og oppover, er tenleiren stedet for deg. Vi er veldig glade for at leiren i år begynner onsdag 26. juli, det vil si dagen før resten av sommerfesten kommer. Det blir dermed masse tid til å treffe gamle venner og bli kjent med nye. I år får tenleiren også mer tid til egne samlinger, noe vi gleder oss veldig til.

Det begynner å bli en tradisjon nå at det er Magnus Løvland som er leirsjef. Med seg som leirprest har han Anne-Linda Bratsberg Thorsen.

Påmeldingsfristen er 1.juni, og den er meget viktig å overholde slik at lederne vet nøyaktig antall deltakere på leirene. Etter 20.juni er du ikke garantert plass på leirene.