Program Sommerfesten 2017

Last ned programmet som PDF

Torsdag
  17:30 - 18:30 Middag
  19:00 Åpningsmøte, Albert Andersen Gjøstøl taler
Harald Høidahl med lovsangsteam
  21:30 Samling i teltet
Presentasjon av seminarer og seminarholdere
Fredag
  08:00 - 09:00 Frokost
  10:00 - 11:15 Familiesamling
Waldrons med lovsangsteam
  12:30 - 13:30 Lunsj
  13:30 - 15:30 Fotballturnering
  15:30 - 17:00 Seminarer
1) Kokkeseminar v/ Knut Dahlgren
2) Gospelkorseminar v/ Ruth og Emmanuel Waldron
3) Bibelseminar med Hilde og Torgeir Tveter
4) «Åndelige foreldre!» med Torbjørg Oline Nyli
5) Partnership in Development, Øyvind Aske
6) Strikkeseminar med Hilde Augensen
  17:30 - 18:30 Middag
  19:00 Kveldsmøte, Torbjørg Oline Nyli taler
Harald Høidahl med lovsangsteam
  21:30 Samling i kafételtet
  23:00 Stavern kirke
Lørdag
  08:00 - 09:00 Frokost
  10:00 - 11:15 Familiesamling
Waldrons med lovsangsteam
  12:30 - 13:30 Lunsj
  13:30 - 15:30 Misjonsmarked
I år på fotballbanen dersom tjenlig vær…
  16.00 - 17:00 Seminarer
1) Kokkeseminar v/Knut Dahlgren
2) Gospelkorseminar v/Ruth og Emmanuel Waldron
3) Bibelseminar med Hilde og Torgeir Tveter
4) Inspirasjonsseminar med Jon Løvland. Et seminar om endringsledelse og menighetsutvikling
5)Strikkeseminar med Hilde Augensen
6)«Å tro på en Gud, eller å få kontakt med Gud» Marcus Olsson, 18-25
  17:00 - 18:00 Middag
  18:30 Kveldsmøte, Marcus Olsson taler
Harald Høidahl med lovsangsteam
  20:30 Konsert med Samuel Ljungbladh
Søndag
  08:00 - 09:00 Frokost
  10:30 Familiegudstjeneste
Frøydis Grinna taler. Nattverd.
     
  12:30 Lunsj, avreise