Program Sommerfesten 2018

Torsdag
  17:30 - 18:30 Middag
  19:00 Åpningsmøte ledet av Christina Thaarup.
Silje Kvamme Bjørndal taler
  21:30 Samling i teltet
Presentasjon av seminarer og seminarholdere
Fredag
  08:00 - 09:00 Frokost
  10:00 - 11:15 Familiesamling ledet av Kristin Odén Halvorsen.
Helen Byholt Lovelace taler, innslag fra to av leirene.
  12:30 - 13:30 Lunsj
  15:30 - 17:00 Seminarer
  17:30 - 18:30 Middag
  19:00 Kveldsmøte ledet av Christina Thaarup, Silje Kvamme Bjørndal taler. Gospelkoret fra Larvik synger
  21:30 Samling i kafételtet
  23:00 Nattverdgudstjeneste i Stavern kirke ved Øyvind Aske, Helen Byholt Lovelace og Bill Lovelace. Musikk ved Jan-Erik Norheim og Jenny Marie Norheim.
Lørdag
  08:00 - 09:00 Frokost
  10:00 - 11:15 Familiesamling ledet av Kristin Odén Halvorsen.
Kjell Morten Bratsberg Thorsen taler, innslag fra to av leirene.
  12:30 - 13:30 Lunsj
  13:30 - 15:30 Misjonsmarked
  16.00 - 17:00 Seminarer
  17:00 - 18:00 Middag
  18:30 Kveldsmøte ledet av Christina Thaarup,
Silje Kvamme Bjørndal taler.
  20:30 Konsert i Stavernhallen med Arvid Pettersen
og Sommerfestens utøvere
Søndag
  08:00 - 09:00 Frokost
  10:30 Familiegudstjeneste
Jon-Erik Bråthen taler. Nattverd.
     
  12:30 Lunsj, avreise