Seminarer

Det vil være et variert og godt program med ulike seminarer under Sommerfesten, både til inspirasjon og oppbyggelse. Det vil bli følgende seminarer:


Bibelseminar mede Hilde og Torgeir Tveter


Etterlysning: Åndelige foreldre - et seminar om hvor viktig DU er for menighetsutvikling med Torbjørg Oline Nyli.

De aller fleste menigheter strever med generasjonsgapet. Å samle alle til en gudstjeneste kan være vanskelig, men vi var ment til å være ett? Hvordan kan det da se ut? De unge i dag lengter faktisk etter kontakt med godt voksne, men opplever at mange er for opptatt eller bortreist på hytta, og relasjon savnes. Mange godt voksne kjenner på utilstrekkelighet og usikkerhet i møte med tilsynelatende vellykkede unge mennesker. Hva kan vi gjøre for å tette generasjonsgapet, hvordan kan vi skape de gode relasjonene som det lengtes etter? Kan du være en åndelig far eller mor for noen, eller lengter du etter det? Kom på seminar om spennende og aktuell tematikk innen menighetsutvikling.


Misjonen; FRA DRØM TIL VIRKELIGHET
Misjonsprosjekt – Flekkefjord menighet.

 

Våre menigheter har nå i flere år hatt egne prosjekter som vi har vært med å samle inn penger til. Flere menigheter har opplevd stor inspirasjon ved å ha innflytelse i en spesiell landsby i Afrika. Mange menigheter har fått kjenne god-følelsen ved å oppleve at akkurat de har fått utgjøre en positiv forskjell for det lokalsamfunnet de er involvert i. Flekkefjord menighet har satset mer enn de fleste på sitt prosjekt og har virkelig erfart at drømmen i Nyan`ombe i Zimbabwe har blitt til virkelighet. Kom på seminaret på fredag og hør mer om hva som er gjort i Nyan`ombe og hva misjonsprosjektet har gjort med menigheten!


Gospelseminar med Waldrons.


Håndarbeid seminar med Hilde Augensen.

Strikking er bra! Strikking er god meditasjon. Strikking reduserer hjertefrekvensen. Strikking er gunstig for hukommelsen. Strikking har beroligende effekt. Strikking øker følelsen av tilfredshet, stolthet og mestring, og ikke minst blir man glad av å strikke! Så bli med på Strikkeseminar på Sommerfesten! Seminaret er for deg som har lyst til å lære å strikke og for deg som kan strikke! Det skal strikkes i fellesskap! Og kunnskap og erfaringer kan deles. Det er lurt å ta med seg garn og strikkepinner for eget prosjekt, men om noen kommer uten, så er både pinner, garn og oppskrifter tilgjengelig. Vi ses på Strikkeseminar på Sommerfesten!
 


Grillseminar for alle med Knut Dahlgren.


Endring, - er nå det nødvendig? «Et seminar om endringsledelse og menighetsutvikling!» med Jon Løvland

Mange av Metodistkirkene våre opplever at det står nokså stille i vekst og utvikling, de fleste har faktisk hatt en sakte tilbakegang i antall medlemmer og en økende gjennomsnittsalder i medlemsmassen, på prester og ledere. Hvorfor er det sånn? Holder det ikke bare å be? Noe vi kan lære? Hva kan vi gjøre? Hva må endres? Vi vil sammen rette søkelyset på oss selv, samfunnet rundt oss og stille fokuset inn mot kirkens Herre!


FRA DRØM TIL VIRKELIGHET - Misjonsprosjekt – Flekkefjord menighet.

Våre menigheter har nå i flere år hatt egne prosjekter som vi har vært med å samle inn penger til. Flere menigheter har opplevd stor inspirasjon ved å ha innflytelse i en spesiell landsby i Afrika. Mange menigheter har fått kjenne god-følelsen ved å oppleve at akkurat de har fått utgjøre en positiv forskjell for det lokalsamfunnet de er involvert i. Flekkefjord menighet har satset mer enn de fleste på sitt prosjekt og har virkelig erfart at drømmen i Nyan`ombe i Zimbabwe har blitt til virkelighet. Kom på seminaret på fredag og hør mer om hva som er gjort i Nyan`ombe og hva misjonsprosjektet har gjort med menigheten!