Engasjerte talere

Her presenterer vi noen av talerne på årets Sommerfest

 

Silje Kvamme Bjørndal (36) er årets hovedtaler og vil tale på de tre kveldsmøtene. Hun har en Ph.D i teologi og jobber nå som politisk rådgiver på Stortinget. Hun tilhører United Oslo som er en pinsemenighet, og hun er i lederteamet i menigheten nå. Hun underviser og forkynner også i andre sammenhenger og har i det siste vært på KRIK-festivaler, Skjærgård MM, Sendt-nettverket for menighetsplanting, Sjømannskirken, LED, biskopenes fagdag, osv. Engasjerte talere
Christina Thaarup (37) vil i år som i fjor lede kveldsmøtene. - Jeg er prest i Øståsen kirke på Tårnåsen utenfor Oslo hvor jeg har vært i 3 ½ år nå. Dette er min første tjeneste som prest. Jeg har studert på Teologiska Högskolan i Stockholm og har en master i teologi derfra. Jeg er dansk, og kommer fra Metodistkirken i Strandby nord for Frederikshavn. Jeg var leder på kveldsmøtene på fjorårets Sommerfest og synes det er veldig gøy å bli spurt om å lede møtene igjen i år. Engasjerte talere
Kristin Odén Halvorsen (24) vil igjen lede familiesamlingene fredag og lørdag. - For tiden studerer jeg på Menighetsfakultetet i Oslo, og skal etter hvert jobbe som prest. Jeg har i mange år vært leder på leirer, og sitter som styremedlem i MBU. I fjor ledet jeg familiesamlingene på Sommerfesten, noe jeg skal gjøre i år også. Engasjerte talere