Tema

Hva er da et menneske?

Hva er et menneske – egentlig? Er vi en sammensetning av celler slik som alt annet levende? Er vi ånd, med fornuft, følelser og evne til å være i relasjon med andre? Er vi først og fremst oss selv? Eller er vi en del av familien vår, hjemstedet vårt og andre sammenhenger vi hører til i?
Hva er menneskeverd? Har jeg en verdi som ikke kan ødelegges? Hva med andre mennesker? Er vi like mye verdt alle sammen – småbarn og gammel, rik og fattig, student, flyktning, kriminell, bedriftseier, slave?

Årets tema innbyr til mange spennende perspektiver, samtaler og seminarer. Det handler om å være skapt i Guds bilde med alt som hører med av å være elsket, ha verdi og være en mottaker av Guds nåde. Det handler om Gudsrelasjon, om at Gud inviterer oss mennesker til samfunn med seg. Det handler om at andre mennesker også er skapt i Guds bilde, om relasjonen vi har til hverandre, om hvordan vi tar vare på hverandre i en global verden der vi er kalt til å være noe for hverandre.
Dette er altså et tema som går dypt i forståelsen av hvem vi er, hvem andre er, om gudsrelasjon og om nestekjærlighet.

Temaet vil gå igjen på alle kveldsmøtene, familietimene og gudstjenestene vi har sammen. Leirene vil bruke temaet i sine samlinger. Det vil også bli uttrykt på forskjellige måter i seminarene for de voksne og i det vi gjør sammen når det ikke er samlinger.

Temaet for de enkelte dagene blir:
Torsdag: Hva er da et menneske? Skapt i Guds bilde
Fredag: Hva er da et menneske? Som lever med Kristus
Lørdag: Hva er da et menneske? Skapt til fellesskap
Søndag: Hva er da et menneske? Til for de andre