Tema

Kirke uten vegger


«Kirke uten vegger» kan bety at kirken ikke er selve bygningen, men menneskene som går der. Det leder tankene til smågrupper, husmenigheter, eller kirker som bruker helt nye uttrykksformer i virksomheten sin.

«Kirke uten vegger» kan bety at kirken ikke er bygget enda, eller at menigheten ikke er etablert enda.

«Kirke uten vegger» kan bety at vegger som bidrar til å stenge ikke er der. Det utfordrer til å være en inkluderende menighet. Da er kirken lett å komme inn i.

«Kirke uten vegger» betyr også at menneskene i kirken kan se ut, se hva som foregår i verden, se alt det gode som er der, men også se mennesker som lider. Slik kan vi bidra til å lindre lidelsen eller bidra til å arbeide for en mer rettferdig verden.

Med dette temaet går vi til nerven av vår virksomhet som kirke, både det som handler om å bygge kirken på en ny måte og å bygge samfunnet.