Forsiden>Overnatting og priser>Festivalkontigent

 

Festivalkontigent

Alle voksne deltakere betaler kl 1090,- i festivalkontigent. I denne kontigenten ligger utgiftene til selve arrangementet – til å leie fellesarealer, utstyr, Stavernhallen, lydanlegg, til å dekke talere, seminarholdere og andre som ikke skal betale for å jobbe på Sommerfesten. Vi gjør hva vi kan for å holde disse utgiftene nede, men en del blir det likevel for at det skal bli den festivalen vi ønsker.

Festivalkontigenten er en del høyere enn tidligere. Det er fordi vi har endret systemet. Tidligere la vi på 15% på overnatting i forhold til festivalstedets priser. I år gjør vi det annerledes. De prisene du nå ser på rom og måltider er akkurat de prisene festivalstedet har satt. Alt utover det ligger nå i festivalkontigenten. Det blir ryddigere på den måten. Vi håper du også synes det. Dersom du sammenligner vil prisen totalt sett være omtrent som i fjor.