Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Søndagsskolen

Søndagsskolen

Nesten hver søndag er det søndagsskole for barn fra ca 0-9 år. 
Barna deltar på første delen av gudstjenesten og går deretter til søndagsskolen sammen med lederen sin. 

Det er vanlige at de yngste barna blir fulgt av foreldre,besteforeldre eller eldre søsken. 
Søndagsskolen holder til i 2.etasje der det er innredet et eget rom for barna. 
Opplegget som benyttes heter "Sprell Levende". 
Etter en samlingsstund med barnesanger, bønn, klistrekort og bibelfortelling er det tid for en praktisk formingsaktivitet, spill eller lek. 

Innholdet i samling og andre aktiviteter varieres noe etter barnas alder. 

De søndagene det ikke er søndagsskole er det vanligvis barneparkering. 

Har du noen spørsmål ang. Søndagsskolen kan du kontakte: 
Åse-Beate Siljedal på tlf. 47664316 eller epost: abs@stavanger.metodistkirken.no

Powered by Cornerstone