Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Fre
21. September
Lør
22. September
18:00 - 21:00Fest i Wesleysalen
Søn
23. September
11:00 - 12:15Gudstjeneste
Man
24. September
11:45 - 13:30Lunsj og bibeltime
17:00 - 17:45Middagsservering
17:45 - 19:00Junior/Myldredag
Tir
25. September
19:00 - 21:00Sangkoret øver
Ons
26. September
18:00 - 21:00Norskundervisning
Tor
27. September
18:00 - 21:00Dialogkveld

NORSKUNDERVISNING | NORWEGIAN CLASS

NORSKUNDERVISNING | NORWEGIAN CLASS

NORSKUNDERVISNING | NORWEGIAN CLASS

I Stavanger fra 23.august | In Stavanger from August 23rd

Dette kurset er for nybegynnere, og ingen forkunnskaper i norsk er nødvendig. Deltakere bør snakke litt engelsk da dette brukes som støttespråk i undervisningen. | This class is for beginners, and no prior knowledge of the Norwegian language is required. Participants should speak some English, as this is used as support language in the classes.

Kurset baseres på mye muntlig aktivitet om engasjerende og samfunnsfaglige temaer og fører fram til Norskprøve 1. |The class is based on much dialogue activities concerning engaging issues and social studies. The classes lead up to Norskprøve 1 (Norwegian Test 1).

Kurset starter onsdag 23 august og vil følge skolekalender. Vi øver hver onsdag fra klokken 18. 00 til 20.00 i kjellerlokalene til Metodistkirken i Vaisenhusgate 7. | The class will start Wednesday August 31.st, and will follow the school calender. We meet and practice every Wednesday from 18.00 to 20.00 in the basement facilities in the Methodist Church in Vaisenhusgate 7.

Kurset er gratis. | The class is free of charge.

For mer informasjon, kontakt Emma på telefon 48130570. Ring etter kl. 18.00 eller følger oss på facebook https://www.facebook.com/groups/1647440778878960   For more information, please contact Emma, phone number 48130570. Please call after 18.00 or follow us on facebook https://www.facebook.com/groups/1647440778878960

22 Sep
Lørdag 22. September, 2018 18:00
Kåseri/ foredrag av Hilde Marie Øgreid Movafagh Bevertning
23 Sep
Søndag 23. September, 2018 11:00
Hilde Marie Øgreid Movafagh taler. Sangkoret og søndagsskole. Høstoffer til menighetens arbeid og kirkekaffe.
24 Sep
Mandag 24. September, 2018 11:00
Mandag 24. September, 2018 11:45
Mandag 24. September, 2018 17:00
Mandag 24. September, 2018 17:45
25 Sep
Tirsdag 25. September, 2018 19:00
26 Sep
Onsdag 26. September, 2018 18:00
27 Sep
Torsdag 27. September, 2018 18:00
Dialogkveld: Ungdom og livssyn Sted: Sølvberget Kulturhus
30 Sep
Søndag 30. September, 2018 19:00
Sinnsrogudstjeneste. Kafé fra kl 18.15 Hjerte til hjerte. Tema: Sinnsro. Nattverd / lystenning, musikk/sang
1 Okt
Mandag 1. Oktober, 2018 11:00
Mandag 1. Oktober, 2018 11:45
Mandag 1. Oktober, 2018 17:00
Mandag 1. Oktober, 2018 17:45
Powered by Cornerstone