Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Søn
16. Desember
Man
17. Desember
11:45 - 13:30Lunsj og bibeltime
Tir
18. Desember
Ons
19. Desember
Tor
20. Desember
Fre
21. Desember
Lør
22. Desember

NORSKUNDERVISNING | NORWEGIAN CLASS

NORSKUNDERVISNING | NORWEGIAN CLASS

NORSKUNDERVISNING | NORWEGIAN CLASS

I Stavanger fra 23.august | In Stavanger from August 23rd

Dette kurset er for nybegynnere, og ingen forkunnskaper i norsk er nødvendig. Deltakere bør snakke litt engelsk da dette brukes som støttespråk i undervisningen. | This class is for beginners, and no prior knowledge of the Norwegian language is required. Participants should speak some English, as this is used as support language in the classes.

Kurset baseres på mye muntlig aktivitet om engasjerende og samfunnsfaglige temaer og fører fram til Norskprøve 1. |The class is based on much dialogue activities concerning engaging issues and social studies. The classes lead up to Norskprøve 1 (Norwegian Test 1).

Kurset starter onsdag 23 august og vil følge skolekalender. Vi øver hver onsdag fra klokken 18. 00 til 20.00 i kjellerlokalene til Metodistkirken i Vaisenhusgate 7. | The class will start Wednesday August 31.st, and will follow the school calender. We meet and practice every Wednesday from 18.00 to 20.00 in the basement facilities in the Methodist Church in Vaisenhusgate 7.

Kurset er gratis. | The class is free of charge.

For mer informasjon, kontakt Emma på telefon 48130570. Ring etter kl. 18.00 eller følger oss på facebook https://www.facebook.com/groups/1647440778878960   For more information, please contact Emma, phone number 48130570. Please call after 18.00 or follow us on facebook https://www.facebook.com/groups/1647440778878960

16 Des
Søndag 16. Desember, 2018 18:15
Sang av Øyvind Watland inspirert av Ajax sine tekster. "Fra hjerte til hjerte"/v Torgeir Tveter Lystenning og nattverd, kaffe og vafler i sideskipet fra 18.15
17 Des
Mandag 17. Desember, 2018 11:00
Mandag 17. Desember, 2018 11:45
24 Des
Mandag 24. Desember, 2018 15:00
Julaften
25 Des
Tirsdag 25. Desember, 2018 12:00
Høytidsgudstjeneste/v Torgeir og Hilde Tveter Sangkor og nattverd.
30 Des
Søndag 30. Desember, 2018 17:00
Juletrefest for hele familien
1 Jan
Tirsdag 1. Januar, 2019 12:00
Gudstjeneste v/Tveter Nattverd
5 Jan
Lørdag 5. Januar, 2019 15:00
Fest for alle generasjoner, juletregang, middag, kaffe og kaker. leker og poser til barna
6 Jan
Søndag 6. Januar, 2019 11:00
Kristi Åpenbaringsdag Tema: Med Gud dag for dag.
7 Jan
Mandag 7. Januar, 2019 11:00
Mandag 7. Januar, 2019 11:00
8 Jan
Tirsdag 8. Januar, 2019 19:00
9 Jan
Onsdag 9. Januar, 2019 18:00
10 Jan
Torsdag 10. Januar, 2019 19:00
Powered by Cornerstone