Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Fre
25. Mai
Lør
26. Mai
Søn
27. Mai
11:00 - 12:00Gudstjeneste
Man
28. Mai
Tir
29. Mai
Ons
30. Mai
Tor
31. Mai

NORSKUNDERVISNING | NORWEGIAN CLASS

NORSKUNDERVISNING | NORWEGIAN CLASS

NORSKUNDERVISNING | NORWEGIAN CLASS

I Stavanger fra 23.august | In Stavanger from August 23rd

Dette kurset er for nybegynnere, og ingen forkunnskaper i norsk er nødvendig. Deltakere bør snakke litt engelsk da dette brukes som støttespråk i undervisningen. | This class is for beginners, and no prior knowledge of the Norwegian language is required. Participants should speak some English, as this is used as support language in the classes.

Kurset baseres på mye muntlig aktivitet om engasjerende og samfunnsfaglige temaer og fører fram til Norskprøve 1. |The class is based on much dialogue activities concerning engaging issues and social studies. The classes lead up to Norskprøve 1 (Norwegian Test 1).

Kurset starter onsdag 23 august og vil følge skolekalender. Vi øver hver onsdag fra klokken 18. 00 til 20.00 i kjellerlokalene til Metodistkirken i Vaisenhusgate 7. | The class will start Wednesday August 31.st, and will follow the school calender. We meet and practice every Wednesday from 18.00 to 20.00 in the basement facilities in the Methodist Church in Vaisenhusgate 7.

Kurset er gratis. | The class is free of charge.

For mer informasjon, kontakt Emma på telefon 48130570. Ring etter kl. 18.00 eller følger oss på facebook https://www.facebook.com/groups/1647440778878960   For more information, please contact Emma, phone number 48130570. Please call after 18.00 or follow us on facebook https://www.facebook.com/groups/1647440778878960

27 Mai
Søndag 27. Mai, 2018 11:00
Pastor Victor Kwasi Sekyere Søndagsskole/BeTweens Kirkekaffe Tjenestegruppe 6
28 Mai
Mandag 28. Mai, 2018 11:00
3 Jun
Søndag 3. Juni, 2018 11:00
Skaperverkets dag Info om sted kommer senere . Pastor Torgeir Tveter og Åse-Beate Siljedal Tjenestegruppe 6
7 Jun
Torsdag 7. Juni, 2018 19:00
10 Jun
Søndag 10. Juni, 2018 11:00
Pastor Torgeir Tveter. Søndagsskole/BeTweens Kirkekaffe
17 Jun
Søndag 17. Juni, 2018 11:00
Pastor Torgeir Tveter. Sangkoret Søndagsskole/BeTweens Kirkekaffe Tjenestegruppe 1
21 Jun
Torsdag 21. Juni, 2018 00:00 - Søndag 24. Juni, 2018 00:00
24 Jun
Søndag 24. Juni, 2018 11:00
Felles gudstjeneste med Sandnes. Se annonse og på nett
Powered by Cornerstone