Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Ons
23. Januar
18:00 - 20:00Norskundervisning
Tor
24. Januar
19:00 - 21:00KYM
Fre
25. Januar
Lør
26. Januar
Søn
27. Januar
Man
28. Januar
11:00 - 11:45Lunsj og bibeltime
Tir
29. Januar
19:00 - 21:00Sangkoret øver

NORSKUNDERVISNING | NORWEGIAN CLASS

NORSKUNDERVISNING | NORWEGIAN CLASS

NORSKUNDERVISNING | NORWEGIAN CLASS

I Stavanger fra 23.august | In Stavanger from August 23rd

Dette kurset er for nybegynnere, og ingen forkunnskaper i norsk er nødvendig. Deltakere bør snakke litt engelsk da dette brukes som støttespråk i undervisningen. | This class is for beginners, and no prior knowledge of the Norwegian language is required. Participants should speak some English, as this is used as support language in the classes.

Kurset baseres på mye muntlig aktivitet om engasjerende og samfunnsfaglige temaer og fører fram til Norskprøve 1. |The class is based on much dialogue activities concerning engaging issues and social studies. The classes lead up to Norskprøve 1 (Norwegian Test 1).

Kurset starter onsdag 23 august og vil følge skolekalender. Vi øver hver onsdag fra klokken 18. 00 til 20.00 i kjellerlokalene til Metodistkirken i Vaisenhusgate 7. | The class will start Wednesday August 31.st, and will follow the school calender. We meet and practice every Wednesday from 18.00 to 20.00 in the basement facilities in the Methodist Church in Vaisenhusgate 7.

Kurset er gratis. | The class is free of charge.

For mer informasjon, kontakt Emma på telefon 48130570. Ring etter kl. 18.00 eller følger oss på facebook https://www.facebook.com/groups/1647440778878960   For more information, please contact Emma, phone number 48130570. Please call after 18.00 or follow us on facebook https://www.facebook.com/groups/1647440778878960

23 Jan
Onsdag 23. Januar, 2019 18:00
24 Jan
Torsdag 24. Januar, 2019 19:00
27 Jan
Søndag 27. Januar, 2019 18:15
28 Jan
Mandag 28. Januar, 2019 11:00
Mandag 28. Januar, 2019 11:00
29 Jan
Tirsdag 29. Januar, 2019 19:00
30 Jan
Onsdag 30. Januar, 2019 18:00
4 Feb
Mandag 4. Februar, 2019 11:00
Mandag 4. Februar, 2019 11:00
5 Feb
Tirsdag 5. Februar, 2019 19:00
6 Feb
Onsdag 6. Februar, 2019 18:00
11 Feb
Mandag 11. Februar, 2019 11:00
Mandag 11. Februar, 2019 11:00
12 Feb
Tirsdag 12. Februar, 2019 19:00
Powered by Cornerstone