Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Lør
20. Oktober
09:30 - 17:00Salig er trøsten
Søn
21. Oktober
11:00 - 12:15Gudstjeneste
Man
22. Oktober
11:45 - 13:30Lunsj og bibeltime
Tir
23. Oktober
19:00 - 21:00Sangkoret øver
Ons
24. Oktober
18:00 - 21:00Norskundervisning
Tor
25. Oktober
18:00 - 21:00Dialogseminar
Fre
26. Oktober

NORSKUNDERVISNING | NORWEGIAN CLASS

NORSKUNDERVISNING | NORWEGIAN CLASS

NORSKUNDERVISNING | NORWEGIAN CLASS

I Stavanger fra 23.august | In Stavanger from August 23rd

Dette kurset er for nybegynnere, og ingen forkunnskaper i norsk er nødvendig. Deltakere bør snakke litt engelsk da dette brukes som støttespråk i undervisningen. | This class is for beginners, and no prior knowledge of the Norwegian language is required. Participants should speak some English, as this is used as support language in the classes.

Kurset baseres på mye muntlig aktivitet om engasjerende og samfunnsfaglige temaer og fører fram til Norskprøve 1. |The class is based on much dialogue activities concerning engaging issues and social studies. The classes lead up to Norskprøve 1 (Norwegian Test 1).

Kurset starter onsdag 23 august og vil følge skolekalender. Vi øver hver onsdag fra klokken 18. 00 til 20.00 i kjellerlokalene til Metodistkirken i Vaisenhusgate 7. | The class will start Wednesday August 31.st, and will follow the school calender. We meet and practice every Wednesday from 18.00 to 20.00 in the basement facilities in the Methodist Church in Vaisenhusgate 7.

Kurset er gratis. | The class is free of charge.

For mer informasjon, kontakt Emma på telefon 48130570. Ring etter kl. 18.00 eller følger oss på facebook https://www.facebook.com/groups/1647440778878960   For more information, please contact Emma, phone number 48130570. Please call after 18.00 or follow us on facebook https://www.facebook.com/groups/1647440778878960

20 Okt
Lørdag 20. Oktober, 2018 09:30
Salig er trøsten - Foredrag, seminarer og verksteder.  Kl 09.30 -17.00 Se egen omtale og http://www.areopagos.no/om-areopagos/arrangementer/salig-er-toersten4
21 Okt
Søndag 21. Oktober, 2018 11:00
Gudstjeneste/v Tveter. Tema: Hvorfor? Hvorfor ubesvarte bønner? Søndagsskole. Kirkekaffe.
22 Okt
Mandag 22. Oktober, 2018 11:00
Mandag 22. Oktober, 2018 11:45
23 Okt
Tirsdag 23. Oktober, 2018 19:00
24 Okt
Onsdag 24. Oktober, 2018 18:00
25 Okt
Torsdag 25. Oktober, 2018 18:00
Dialogseminar: Kirken møter moskeen Sted: Sølvberget kulturhus
27 Okt
Lørdag 27. Oktober, 2018 15:00
28 Okt
Søndag 28. Oktober, 2018 18:00
Sangkveld/v Håvard Jøranson og Paul Nesse Vi synger Bjørn Eidsvåg sanger.
29 Okt
Mandag 29. Oktober, 2018 11:00
Mandag 29. Oktober, 2018 11:45
30 Okt
Tirsdag 30. Oktober, 2018 19:00
31 Okt
Onsdag 31. Oktober, 2018 18:00
1 Nov
Torsdag 1. November, 2018 19:00
Powered by Cornerstone