Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Vennekveld.

Kåseri Byens originaler.– ved Kåre Lindbo Bildekåseri : Slik ser jeg byen—Torgeir Tveter Bevertning. Sangkoret synger.
24 Jun
Søndag 24. Juni, 2018 11:00
Felles gudstjeneste med Sandnes. Se annonse og på nett
Powered by Cornerstone