Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Forsiden>Menighetsutvikling

Menighetsutvikling

2017-02-06
Nytt møte torsdag 1.juni!

Vår menighet har bestemt seg å starte menighetsutviklingsprogrammet som Metodistkirken i Norge tilbyr, startskuddet gikk 15. desember.

En fin flokk var tilstede og vi hadde besøk av menighetsrådgiver Jon Løvland. Han skal følge oss gjennom hele prosessen og videre inn i implementasjonen av planene. 

 

Menighetsutviklingen er lagt opp etter modell "Stategisk planlegging for menigheter", og tar oss gjennom flere prosesser. 

Vårt arbeid fra menighetsturen i september 2016 med en menighetsanalyse ble brukt inn i det første steget med en «Nå-analyse» som tegner et bilde på hvor vi er i dag. Dette ble feridigstilt på desembermøtet. Deretter tar denne metoden oss gjennom det å skrive ned vårt verdigrunnlag og definere vårt oppdrag som menighet i Stavanger. 

Videre vil prosessen hjelpe oss med å tenke og drømme videre for menighetens neste 3-5 års periode og visjonene for dette kommer frem. 

Visjoner uten strategier blir det ikke noe av, så derfor er nest siste del av prosessen det å definere strategiene for de visjonene som blir prioritert å jobbe med først. 

Avslutningsvis lages en handlingsplan hvor alt dette oppsummeres, og denne planen blir til et godt verktøy som vi som menigheten kan bruke for å holde fremdrift og god styring i vår utvikling fremover.

Vi er glade for å ha med Jon Løvland på laget i de neste årene, men det er menighetens medlemmer som sammen finner veien og vi vil derfor oppmuntre menighetens medlemmer til å følge disse prosesskveldene for at vi sammen kan jobbe dette frem. 

Det er et meget viktig og samtidig krevende arbeid. Derfor setter vi av tid fra kl.17.30 - 21.00 disse kveldene, og datoene utover våren er mandag 20. februar, mandag 27. mars og torsdag 01. juni. Legg det allerede nå inn i din kalender og bli med å snakke om menighetens fremtid!

Jon Løvland oppfordret oss også ved oppstarten av denne prosessen at det blir et bønnefokus i månedene fremover. Vi vil ta denne prosessen med i bønn i gudstjenester og oppfordrer alle til å ha dette på sin bønnekalender i 2017!

Arbeidsdokumentet, oppdatert etter møtet 27.03.2017

 

Powered by Cornerstone