Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Forsiden>Vårofferdagen

Vårofferdagen

2017-04-24
Søndag 23.april feiret vi Vårofferdagen på gudstjenesten i Stavanger.

Både barn og voksne var samlet i kirken til Vårofferdagen. Menighetsarbeider Åse-Beate Siljedal ledet gudstjenesten. Sangkoret gledet oss med flotte sanger: Vårens Gud (Per Lønning/Svein Møller) og Påskesalme (Brynhild Finnøy/Robert Coates), og organist Bjørn Terje Bertelsen spilte til både salmesang og ledet koret. Marit Rønning leste teksten fra 1.Peter 1,3-9 og Johannes 20, 19-31, og pastor Marit Bjørnevik talte ut fra Jesu ord til disiplene: "Fred være med dere!" Det ble lest minneord om vår kjære gamleprest Rolf Moster, som dro hjem til Gud tirsdag 11.april, 94 år gammel.

Det ble som alltid på Vårofferdagen mulighet til å gi en spesiell pengegave til menigheten. Leder for Eiendoms- og økonimiutvalget, Paul Fritjov Brekklund, informerte om menighetens økonomiske situasjon og takket alle som på så mange måter er med og 'driver' menigheten. Vi takker for alle som gav og det som ble gitt! Totalt ble det gitt rundt 19.000 kr merket "Våroffer".

Powered by Cornerstone