Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Forsiden>Jul i Metodistkirken Stavanger

Jul i Metodistkirken Stavanger

2017-12-20
Velkommen til kirken
SØNDAG 24. DESEMBER  JULAFTEN 
Kl.15.00 Gudstjeneste for hele familien
Sang av Merete Hjelm og Sangkoret.
Barn og unge deltar.
Pastor Torgeir Tveter
Musikk ved Bjørn Terje Bertelsen
og Anne-Cristin og Torbjørn Larsen
Offer til misjon.

Mandag 25.desember kl.12.00. Juledag

Høytidsgudstjeneste felles med Sandnes i Stavanger.

Pastor Hilde Tveter taler

Pastor Torgeir Tveter

Nattverd.

Sang av Sverre Bogstad-Kvam

og Sangkoret .

Musikk ved Bjørn Terje Bertelsen

Powered by Cornerstone