Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Forsiden>NORSKUNDERVISNING | NORWEGIAN CLASS

NORSKUNDERVISNING | NORWEGIAN CLASS

2018-01-17
I Stavanger våren 2018| In Stavanger spring 2018

Dette kurset er for de som forstå litt norsk tilsvarende Nivå A1. Deltakere bør snakke litt engelsk da dette brukes som støttespråk i undervisningen. | This course is for those who understand some and it´s Norwegian equivalent Level A1. Participants should speak some English, as this is used as support language in the classes.

Kurset baseres på mye muntlig aktivitet om engasjerende og samfunnsfaglige temaer og fører fram til Norskprøve 2. |The class is based on much dialogue activities concerning engaging issues and social studies. The classes lead up to Norskprøve 2 (Norwegian Test 2).

Kurset starter onsdag 17 januar og vil følge skolekalender. Vi øver hver onsdag fra klokken 18. 00 til 20.00 i kjellerlokalene til Metodistkirken i Vaisenhusgate 7. | The class will start Wednesday January 17.st, and will follow the school calender. We meet and practice every Wednesday from 18.00 to 20.00 in the basement facilities in the Methodist Church in Vaisenhusgate 7.

Vi har samtidig med kurset en samtalegruppe for viderekommende. Her samtaler vi om temaer fra norsk samfunnsliv |At the same time, we have a conversation group for furthering. Here we talk about topics from Norwegian society.

Kurset er gratis. | The class is free of charge.

 For mer informasjon, kontakt Emma på telefon 48130570. Ring etter kl. 18.00 eller følger oss på facebook   For more information, please contact Emma, phone number 48130570. Please call after 18.00 or follow us on facebook Norwegian Language Group - Stavanger Methodist Church 

Om høsten er det kurs på nivå  A1 | In the fall, the course is at level A1

Powered by Cornerstone