Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Forsiden>Merket av kjærlighet

Merket av kjærlighet

2019-05-16
SØNDAG 19. MAI​ Kl 11.00 Gudstjeneste

SØNDAG 19. MAI

Kl 11.00 Gudstjeneste.
Torgeir Tveter taler.​
Søndagsskole.
Musikk ved Hulda Drange.
Kirkekaffe.​ 
 

Joh 13:31-35

Et nytt bud 
31 Da han var gått, sa Jesus: «Nå ble Menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham.  Og er Gud blitt herliggjort gjennom ham, skal Gud også herliggjøre ham, og gjøre det snart. Mine barn! Ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere også: Dit jeg går, kan dere ikke komme.  Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.» 

Powered by Cornerstone