Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Forsiden>MENIGHETSRÅDETS UTTALELSE

MENIGHETSRÅDETS UTTALELSE

2019-06-18
Generalkonferansen og fremtiden

 

Menighetsrådet i Stavanger har i flere møter samtalt om kirkens syn på menneskelig seksualitet - før og etter den ekstraordinære generalkonferansen. Generalkonferansen var vanskelig, og det har tiden etter vært også. Det har vært vondt å høre alle de harde ordene fra begge sider i debatten om menneskelig seksualitet på generalkonferansen og på sosiale medier. Det er også trist å lese at vi er en kirke som ikke oppleves som åpen for alle, og det å motta utmeldinger.

 

 I en tid der kirken vår lokalt strever med å holde seg relevant og finne en vei fremover, er det siste vi trenger indre splid og fremmedgjøring. Allerede nå har generalkonferansens avgjørelser ført til en merkbar holdningsendring til Metodistkirken i vårt lokalsamfunn, særlig blant unge, og det beklager vi.  I vårt lokalmiljø og i menigheten er det mange med sterke meninger om dette spørsmålet, og det er også andre teologiske utfordringer. Det oppleves som det er langt frem til en enighet, ja kanskje umulig. Menighetsrådet ønsker at alle skal føle seg velkommen, og at vi fortsatt arbeider hardt for å holde kirken sammen, og skape arenaer der det er mulig å tilhøre sammen kirke og menighet selv med forskjellige syn. Vi erkjenner at det er grenser for hvor lenge vi kan ha så forskjellig syn på menneskelig seksualitet.  

 

Menighetsrådet forstår at LBGTQ+ personer ikke føler seg inkludert og akseptert ved dagens kirkeordning, og spesielt ved de innskjerpinger som har kommet, og tidligere tiders harde kommentarer. Vi er glade for at vi har klart å forbedre debattklimaet i vår menighet, og vi vil fortsette å arbeide for at vi i størst mulig grad respekterer hverandre.

 

I den anledning er det viktig å trekke tydelig frem at det ikke finnes noen begrensninger i homofile og lesbiske samlevendes mulighet for medlemskap, lederroller og tillitsverv i vår menighet. Og det er selvsagt heller ingen restriksjoner knyttet til nattverdfeiring og dåp. Likeledes er det viktig å understreke at alle står fritt til å arbeide for en endring i kirkens offisielle syn på homofilt samliv og endring av praksis. I kjølvannet av denne debatten er kunnskap om bibelen og bibelsyn svært viktig. Det er også viktig å fremheve vårt syn på frelse og nestekjærlighet. Menighetsrådet er enstemmig for å arbeide for at kirken skal gi full inkludering av LBGTQ+ personer med vielse og ordinasjon. Vår bønn og vårt håp er at vi som menighet kan stå sammen i en krevende tid, også på tvers av ulik tenkning rundt menneskelig seksualitet.

 

Vi begynner ofte våre gudstjenste med denne innbydelsen

«Uansett hvor du kommer fra eller hvor du er på vei i livet. Samme hva du tror eller ikke tror, samme hva du føler eller om du ikke føler noe, samme hvilken immigrasjonsstatus du har, samme hvilket kjønn, samme hvem du elsker, samme hvem du er. Du og jeg får komme som vi er, for vår skaper og himmelske far som kjenner oss ved navn og som elsker oss. Han lengter etter å få et nært forhold til alle mennesker. Derfor sier vi velkommen»

 

 - Vi som er menneskene i Metodistkirken – Vi forsøker, å ha et åpent hjerte, åpent sinn og åpne dører, og det til alle.» Vi sier forsøker, fordi vi er ydmyke overfor at vi ikke alltid klarer å gi rom til alle og se alle. Men det er vår bønn at vi skal klare det.

 

Vedtatt av menighetsrådet 17.06. 2019

 

Powered by Cornerstone