Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Forsiden>Bibelen på 30 minutter

Bibelen på 30 minutter

2019-09-06
Søndag 8 sepbember kl 11.00.

Bibelen er tema på søndagens gudstjenste.

Powered by Cornerstone