Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Forsiden>God påske

God påske

2020-04-12
Ny påskesang

Vi feirer ikke påske i fellesskap som før.

Om hjertene er åpne, så lukkes kirkens dør.

Vår sang kan ikke synges i menighet og kor

og ingen blomster pynter på kirkens alterbord.

 

Hvor kan vi finne gleden når vi er for oss selv?

Åh, Gud, la påsken tenne en flamme likevel!

La tonen i vårt hjerte få løfte sangen frem

så vi kan feire nåden og gleden i vårt hjem.

 

Den gleden finner veier der alt kan synes stengt,

slik kvinner møtte livet der dødens makt var sprengt.

Disiplene som skyndet til graven for å se

ga spiren til en glede i vårt Getsemane.

 

Om avstanden og sorgen gjør livet tungt og trist

er fortsatt påskemorgen din seier, Jesus Krist.

Hver påske bringer budet om din oppstandelse

og ingen kraft kan skille oss fra din kjærlighet.

 

Når ikke vi kan være en samlet menighet,

la, Gud, din kirke dele en rik velsignelse

og følge dine fotspor på kjærlighetens vei

så påskens budskap leves i tjeneste for deg.

 

Tekst: Carolyn Winfrey Gillette

Til norsk ved Roy-Frode Løvland

Powered by Cornerstone