Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Forsiden>Arbeidernes dag

Arbeidernes dag

2020-05-01
1. Mai er arbeidernes dag, tradisjonelt har metodistkirken og arbeiderbevegelsen stått tett sammen, på en dag som denne bør man kanskje tenke over om vi burde gå tilbake til dette tette samarbeidet. I den anledning har vi snakket med to av våre medlemmer som jobber som tillitsvalgte i fagforeninger og hørt hva deres utfordringer er i en arbeidsdag med nye utfordringer.

Elin Lindberg Kjeldsen er organisasjonstillitsvalgt for Fellesorganisasjonen (FO) i Rogaland. FO er både en fagforening og et profesjonsforbund. Fo organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvite, og har i overkant av 30 000 medlemmer og 3000 av disse er i Rogaland. Hun forteller om sin rolle og sine arbeidsoppgaver nå i krisetid og ellers;

Til daglig pleier jeg å være på vårt kontor i Folkets hus, men nå har jeg hatt hjemmekontor i over 7 uker. Nå består min hverdag mest av digitale møter og all annen oppfølging som Bildekan gjøres fra kontoret her hjemme for medlemmer og tillitsvalgte der ute. Dette er en arbeidssituasjon preget av nytt og ukjent terreng både for oss som tillitsvalgte og alle arbeidstakere som står i jobb.

De tillitsvalgte er helt nødvendige for at tjenester skal fungere og at medlemmene kan ha en trygg og meningsfull hverdag. De tillitsvalgte er også arbeidsgivernes beste medspillere og korrektiv. I den spesielle situasjonen vi står i er tillitsvalgtrollen om mulig enda viktigere enn vanlig. De spiller nøkkelroller for å få til gode løsninger for brukere, pårørende og medlemmer så alle kommer seg gjennom denne krisen på best mulig måte. Våre tillitsvalgte har en samfunns- og systemkritisk rolle til vanlig og i krisetid blir denne rollen desto mer fremtredende.

Ulike fagorganisasjoner har i alle år kjempet for den norske velferdsmodellen vi er så heldige å ha i vårt samfunn. Fagforeningene har kjempet for at alle skal ha et arbeid å gå til og leve av, ivaretakelse av hver enkelt arbeidstaker og solidaritet med de grupper som av ulike grunner ikke kan bidra like mye. Nå mer enn på lenge ser en viktighet av fellesskap og solidaritet. I denne sammenheng kan jeg trekke paralleller til det kirkesamfunn vi som metodister er medlemmer av. Vi står ikke alene men er inkludert i et større fellesskap hvor vi slipper å stå alene men sammen drar lasset og bidrar inn med de ressurser vi som enkeltmennesker har. Hver enkelt når ikke langt alene, men sammen er vi sterke og kan yte omsorg og tjenester til våre medmennesker, avslutter hun.

 

 

Arbeidernes dag

Hovedtillitsvalgt og leder for Delta Stavanger, Susanne Mall stilte også til intervju for å svare på spørsmål knyttet til fagforeningsarbeid i hverdag og krisetid.

Hvordan er det å være tillitsvalgt i denne tiden?

 

«Det å være tillitsvalgt i en så spesiell situasjon som hele verden er oppi nå, er ganske krevende. Jeg har alltid hatt mye å gjøre og lange dager, men fra 12.mars og frem til i dag har det faktisk vært en 24/7 jobb. Her gjelder det å snu seg rundt og brette opp ermene og bidra så godt en kan. Jeg kan ikke la vær å si, at jeg er stolt og ydmyk over den dugnadsånden og stå på viljen jeg har sett blant mine Delta medlemmer og ansatte. De har virkelig vist hva vi sammen kan få til. Det er ganske utrolig hva en kan få til i den moderne verden, godt vi har teknologien på plass! Før covid-19 så var en av tidstyvene det å komme seg fra a til å, for å rekke møter og avtaler. Men nå er det bare et taste trykk unna, så er en på plass. Selv om dette letter tidstyven, så øker det også presset. Det vil si at arbeidsgiver legger inn enda flere møter og enda tettere og helst oppå hverandre. Jeg kjenner det skal bli litt godt når vi en gang kommer tilbake til «normal» drift igj

en og jeg får litt fritid og helg igjen.»

 

Hva er de største utfordringene i arbeidslivet nå?

 

«Det er å kunne tilpasse seg en ny hverdag. En ny måte å jobbe på, tenke på og løse oppgavene på. Men det handler vel så mye om å få på plass gode avtaler og protokoller. For å neven noen, arbeidstid, betaling, beredskapsavtale, veiledere, bemanning, rettigheter og ikke minst lov og avtaleverk. Det er krevende å måtte passe på at de gjeldene lov- og avtaleverket blir fulgt. Og hele tiden kjempe for å beholde det vi har, for vi opplever hele tiden nå med den sittende regjeringen at de ønsker å svekke lov- og avtaleverket og gi mer og mer styringsrett til arbeidsgivere.»

 

Er det viktig å være organisert?

 

«Ja det er det! Det kan jeg ikke få sagt nok. Som jeg nevnte på forrige spørsmål, i og med at det legges opp til eller prøves å gi mer makt til arbeidsgivere (arbeidsgivers styringsrett) så er fagforeningene talsperson for de ansatte. Vi er kjapt ute med å forsikre hus, bil og hjem - Det må en også med sitt arbeidsforhold. Det hjelper lite å komme når huset er brent ned og tenke, «å ja jeg skulle ha tegnet forsikring».

Det å være organisert handler så mye mer om enn kun lønn, det er det dessverre en del som glemmer. Det handler også om å stå sammen for et organisert arbeidsliv. Delta står for å ha balanse mellom arbeidslivet og fritid. Delta arbeider også for å opprettholde den norske modellen, tre parts samarbeidet.

Så JA det er kjempe viktig å være organisert!

 

Til slutt vil jeg gjerne sende en hilsen og STOR takk for den innsatsen alle arbeiderene har vist. 

Gratulerer med dagen.»

 

 

Vi minner også om at det er i dag er  Gudstjeneste i Stavanger Domkirke Kl. 11.00 
Preken ved Kian Reme
Sokneprest Øivind Holtedahl deltar også
Med minikor – avsluttes ved at klokkespillet spiller Internasjonalen.

link

I kirkens sosiale prinsipper finner vi følgende uttalelser om arbeiderenes rett:

 

B) Kollektive forhandlinger

– Vi støtter alle offentlige og private arbeidstakeres og arbeidsgiveres

rett til å organisere seg i fagforeninger og andre

grupper som fører kollektive forhandlinger.

Videre støtter vi begge parters rett til beskyttelse når de

organiserer seg og tar ansvar for å føre forhandlinger i en

god tone til allmennhetens beste. For å kunne bevare og styrke

alle innbyggeres rettigheter støtter vi nye forhandlingsformer

der representanter for det offentlige deltar når arbeidskontrakter

forhandles og avgjøres, også der forhandlingsresultatet

kan føre til rettslig kjennelse. Vi avviser bruk av vold fra begge

parter mens kollektive forhandlinger pågår eller når det oppstår

konflikt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Likeledes avviser

vi oppsigelse av arbeidstakere som deltar i en lovlig streik.

 

C) Arbeid og fritid

– Alle har rett til et arbeid og en lønn som det går an

å leve av. Der hvor den private sektor ikke kan tilby

arbeidssøkende jobb har myndighetene et ansvar for

å skape slike arbeidsplasser.

Vi støtter sosiale tiltak som sikrer arbeidstakeres fysiske og

mentale trygghet, gir en rimelig fordeling mellom varer og

tjenester og som gir mer rom for å disponere egen fritid.

Vi mener at folks fritid vil tilføre samfunnet positive bidrag.

Derfor støtter vi tiltak som gir arbeidstakere mer fritid. Vi

anbefaler at fritiden også brukes til utdanning, kulturaktiviteter

og rekreasjon. Vi tror at mennesket bør prioriteres

framfor profitt. Vi beklager egoismen som ofte gjennomsyrer

vårt økonomiske liv. Vi støtter en idéutveksling som styrker

samarbeidet på arbeidsplassen. Vi støtter arbeidstakeres rett

til å nekte å arbeide når arbeidsforholdene er farlige for liv

og helse uten at de dermed skal stå i fare for å miste jobben.

Vi støtter en politikk som vil snu den økende

konsentrasjonen av monopol innen forretningsliv og industri.

 

Powered by Cornerstone