Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Styrende organ

 TILITSVALGTE 2018-2019

MENIGHETSRÅD

Leder: Håvard Jøranson

Sekretær: Hege Bergjord

Legleder: Marit Dahl Torgersen

Leder for økonomi og eiendomsutvalg:

Leder for personalutvalg: Marit Dahl Torgersen

Leder for lederskapsutvalg: Menighetsprest

Leder for MED-utvalget (misjon, evangelisering og diakoni):

Emma Olivieri Askevold

Barne- og ungdomsrådets leder: velges av BUR: Hege Bergjord

Kontaktkvinne (Metodistkirkens kvinner):

Rådsmedlemmer under 30 år innstilles av BUR: Trine Riise

Følgende har også sete i Menighetsrådet: Legdelegatene, Menighetsprestene

 

MENIGHETSRÅDETS ARBEIDSUTVALG (AU):

Menighetsrådets leder og sekretær, legleder, økonomiansvarlig og

Menighetsprest

 

Legdelegatene til Årskonfrangsen 2016-2020

I: Hege Bergjord

II:Marit Dahl Torgersen

Varadelegat: Randi Sunde Thorsen

 

ADMINISTRATIVE UTVALG

Personalutvalg:

Leder: Marit Dahl Torgersen

Valgt for 3 år: Susanne Mall Svendsen

Valgt for 2 år: Øyvind Gabrielsen

Valgt for 1 år: Einar Klinkenberg , Marit Dahl Torgersen

Ex officio: Menighetsrådets leder, menighetsprest, legdelegater

Pastor og ansatte møter etter KOs bestemmelser.

Nominasjonskomite:

Leder: Menighetsprest

Valgt for 3 år:

Valgt for 2 år: Hege Bergjord, Aina H. Glinda

Valgt for 1 år: Anne Rhode, Kirsten Egge

 

ØKONOMI OG EIENDOMSUTVALG

Leder:

Valgt for 3 år: Annette Riise, Paul Fridtjov Brekklund,

Valgt for 2 år: Randi Sunde Thorsen og Torunn Herabakka

Valgt for 1 år: Per-Endre Bjørnevik og Hege Bergjord

Ex officio: HMS og Branntilsyn: Arne Helliesen

Vaktmester, menighetsrådets leder og menighetsprest

Dugnadspådrivere:

Leder: Harald Herabakka Glinda (innkallende)

Torunn Herabakka, Marit Dahl Torgersen, Anne Rohde og

Arild K. Gabrielsen samt administrativ leder / menighetsprest

 

VIRKSOMHETSRÅD

MISJON, EVANGELISERING og DIAKONI (MED)

Leder: Emma Askevold

Valgt for 3 år: Annette Riise, Anne Rohde, Vally Haugvaldstad

Valgt for 2 år: Sigrunn Klinkenberg, Arild K. Gabrielsen, Emma Askevold

Valgt for 1 år: Berit Hoelgård, Marianne Olstad ,

Besøkstjeneste:

Arild K. Gabrielsen, Berit Hoelgård, Marit Bjørnevik, Emma Askevold, Prestene. ++

Gudstjesnte utvalg:

Leder: Ansvarlig prest er sammenkallende:

Kirsten Egge, Anne-Marie Knaus Knudsen, Marit Bjørnevik

Prest og organist:

En rep fra sangkoret.

 

Planleggingsgruppe for Menighets- og misjonsutlodning:

Leder: Marit Dahl Torgersen

KYM, menighetsprest ex officio

 

ANDRE TILLITSVALGTE

Revisorer- Hovedregnskap: Svein Børge Ueland

Revisor - Underregnskaper: Hans Petter Angell-Olsen og Annette Riise

Avholdsfolkets fellesutvalg: Hulda Drange

Representanter til Samarbeidsrådet for tros og livssynsorganisasjoner: Torgeir Tveter vara:

Kollektører og kollekttellere: Tjenestegruppene

Redaktør for menighetens hjemmeside:

Ansvarlige for menighetens facebook side: Torgeir Tveter og Hege Bergjord

Leder bønnemøte: Åse Thoresen.                                                         Leder bibeltimen: Helge Koch

Kontaktpersoner

Rep Bibelselskapet: Kontoret

Kirkens nødhjelp: Kontoret

Metodistkirkens misjonsselskap:

Informasjoner/ Organisasjoner

Metodistkirkenes Kor

Leder: Reidun Sirevaag,

Kasserer: Sigrunn Klinkenberg

Metodistkirken kvinner:

Barne og ungdomsrådet (MBU)

Leder: Hege Bergjord

Kasserer: Hege Bergjord

Lokallagene:

Søndagskole/ BeTweens:

Hjemme hos: Emma Olivieri Askevold

Fredagsklubben/ ungdomsgruppe:

Junior: Torunn Herabakka

Ansvarlig Myldredags middag:

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone