Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Styrende organ

 MENIGHETSRÅD
Leder: Håvard Jøranson
Sekretær: Hege Bergjord
Legleder: Marit Dahl Torgersen
Leder for økonomi og eiendomsutvalg:
Leder for personalutvalg: Susanne Mall
Leder for nominasjonskomite: Menighetsprest
Leder for MED-utvalget (misjon, evangelisering og diakoni):
Emma Olivieri Askevold
Barne- og ungdomsrådets leder: velges av BUR: Trine Riise
Kontaktkvinne (Metodistkirkens kvinner): Torunn Herabakka
Rådsmedlemmer under 30 år innstilles av BUR: Trine Riise
Følgende har også sete i Menighetsrådet: Legdelegatene, Menighetspresten

 

MENIGHETSRÅDETS ARBEIDSUTVALG (AU):
Menighetsrådets leder og sekretær, legleder, økonomiansvarlig og
Menighetsprest

 

Legdelegatene til Årskonfrangsen 2016-2020
I: Hege Bergjord
II:Marit Dahl Torgersen
Varadelegat: Randi Sunde Thorsen

 

ADMINISTRATIVE UTVALG
Personalutvalg:
Leder: Susanne Mall
Valgt for 3 år: Einar Klinkenberg
Valgt for 2 år: Susanne Mall
Valgt for 1 år: Øyvind Gabrielsen.
Ex officio: Menighetsrådets leder, menighetsprest, legdelegater
Pastor og ansatte møter etter KOs bestemmelser.

 

Nominasjonskomite:
Leder: Menighetsprest
Valgt for 3 år: Bernhard Sigvart Grønberg
Valgt for 2 år: Einar Klinkenberg og Reidun Sirevåg
Valgt for 1 år: Hege Bergjord, Aina H. Glinda

 

ØKONOMI OG EIENDOMSUTVALG
Leder: Presten er sammen kallende
Valgt for 3 år: Per-Endre Bjørnevik
Valgt for 2 år: Annette Riise, Paul Fridtjov Brekklund
Valgt for 1 år: Randi Sunde Thorsen, Torunn Herabakka
Ex officio: Vaktmester, menighetsrådets leder og menighetsprest

VIRKSOMHETSRÅD
MISJON, EVANGELISERING og DIAKONI (MED)
Leder: Emma Askevold
Valgt for 3 år: Marianne Olstad
Valgt for 2 år: Annette Riise, Anne Rohde, Vally Haugvaldstad
Valgt for 1 år: Sigrunn Klinkenberg, Arild K. Gabrielsen, Emma Askevold

 

Besøkstjeneste:
Arild K. Gabrielsen, Berit Hoelgård, Marit Bjørnevik, Emma Askevold, Presten.

 

Gudstjenesteutvalg:
Leder: Ansvarlig prest er sammenkallende:
Kirsten Egge, Anne-Marie Knaus Knudsen, Marit Bjørnevik
Prest og organist: En rep fra sangkoret.

 

Planleggingsgruppe for Menighets- og misjonsutlodning:
Leder: Marit Dahl Torgersen
KYM, menighetsprest ex officio

 

ANDRE TILLITSVALGTE
Revisorer- velges av menighetsrådet
Revisor - Underregnskaper: Annette Riise
Avholdsfolkets fellesutvalg: Reidun Sirvåg
Representanter til Samarbeidsrådet for tros og livssynsorganisasjoner: Torgeir Tveter vara: Hege
Bergjord
Kollektører og kollekttellere: Tjenestegruppene
Redaktør for menighetens hjemmeside: Torgeir Tveter
Ansvarlige for menighetens facebook side: Torgeir Tveter og Hege Bergjord
Leder bønnemøte: Åse Thoresen.
Leder bibeltimen: Helge Koch
Organisasjoner

 

Metodistkirkenes Kor
Leder: Reidun Sirevaag,
Kasserer: Sigrunn Klinkenberg
Metodistkirken kvinner: Torunn Herabakka
Kym
Leder : Torunn Herabakka 

Styremedlemmer: Marit Bjørnevik, Marit Dahl Torgersen
Kasserer: Ragnhild O. Opsahl

 

Barne og ungdomsrådet (MBU) valgt i eget årsmøte
Leder: Trine Riise
Kasserer: Emma Olivieri Askevold
Lokallagene:
Søndagskole: Anne-Marie Knaus Knudsen
Hjemme hos: Emma Olivieri Askevold
Aktivitetsdag/ junior: Torunn Herabakka

 

Powered by Cornerstone