Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Administresjon - planer

Her finner du dukumenter for planer og oppgavebesrivleser

Link til plandokumenter 

Powered by Cornerstone