Diakoni er sosialt arbeid sammen med JesusDiakoni - omsorg for den enkelte
Kan tilpasses alle aldre. Plukk og miks.

Diakoni er sosialt arbeid sammen med Jesus

Rønning, Vigdis-Merete
2014-09-22
Søndag 5. oktober er diakoniens dag i Metodistkirken i Norge. Her finner du et opplegg for barn og unge. Du finner bibeltekster, sangforslag, en sketsj, spørsmål mm. Klipp og lim! Med andre ord: Bruk det du trenger i nettopp din menighet.

Tema: Diakoni er sosialt arbeid sammen med Jesus

Bibeltekst: Matteus 7. kapittel 12. vers (Matt 7.12)

Målgruppe: ca. 10-13 år, men kan tilpasses alle aldre. Kan også legges inn som en del av en gudstjeneste. Plukk og bruk det du trenger.

Tidsramme: Ca. 30 min (du kan med fordel bruke mer tid).

Minnevers: Den gylne regel: Det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot dem. Matt 7.12

Læringsmål: Etter denne leksjonen skal barna kjenne til og kunne forklare hva diakoni er.

Hva er diakoni?

Her kan man snakke litt sammen. Er det forskjell på sosialt og diakonalt arbeid, og hva er i så fall forskjellen?

På nettet, Wikipedia, finner vi følgende definisjoner:
Sosialt arbeid er betegnelsen på arbeid som rettes mot sosiale problemer, deres konsekvenser og løsninger. Det er også betegnelsen på et undervisningsfag som står sentralt i utdannelsen av sosionomer.

Diakoni er et begrep som brukes innen kirken om kirkens arbeid med nestekjærlighet som perspektiv. Det er definert slik i Den norske kirkes Diakoniplan: Diakoni er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Metodistkirken har sin egen diakoniplan. Den er oversatt til engelsk og både den engelske og den norske versjonen kan du fritt laste ned fra nettet (her finner du diakoniplanene), eller få i papirform ved å henvende deg til Metodistkirkens hovedkontor. I Metodistkirkens diakoniplan defineres/ forklares diakoni slik:
Diakoni er en følge av Guds nåde og vår respons på Guds kjærlighet uttrykt gjennom holdning er og handlinger til beste for medmennesker og skaperverket!

Dette trenger vi kanskje å forklare:

Diakoni er en følge av Guds nåde – fordi Gud elsker oss, må vi faktisk elske andre. Nåde = Guds tilgivende, gratis kjærlighet. I bibelen står det at Jesus sa: Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. » (Matteus 7:12)

… og vår respons på Guds kjærlighet: Når vi vet at Gud elsker oss, hva gjør det med oss? Hva er vårt svar på Gud sin kjærlighet til oss?

… uttrykt gjennom holdninger og handlinger – uttrykt: Hvordan viser jeg denne kjærligheten fra Gud til andre mennesker.

… til beste for medmennesker og skaperverket – medmennesker er faktisk alle andre mennesker på jorden, og skaperverket, ja, det er alt jeg ser, egentlig.

Klarer vi å lage denne definisjonen på diakoni litt enklerer, samtidig som det er en definisjon? Prøv!

Her er mine to forslag:

1. Fordi Gud elsker oss, må vi elske hverandre, ha respekt for hverandre og alt det skapte.

Kanskje vi også kan si det så enkelt som at diakoni er at vi viser mennesker at vi tror på Jesus ved å ta vare på alt og alle. Hvordan vi gjør det, kan være litt forskjell fra person til person, eller vi kan si:

2. Diakoni er sosialt arbeid sammen med Jesus.

Når vi gjør noe sammen med Jesus, får vi styrke. Gud har sagt i sitt ord (Bibelen):
«Som dine dager er, skal din styrke være». 5. Mos 33. 25

Diakoni = vi er Guds armer og ben på jorden

- Noen ganger har jeg lyst til å spørre Gud hvorfor det er så mye urettferdighet i verden
- Hvorfor spør du Ham ikke, da?
- Nei, jeg er redd Han skal spørre meg om det samme!

 

Gud ser alt, men sladrer ikke!

Hva med deg?

Sladrer du?

Diakoni, omsorg, er også å ikke sladre.

Diakoni er også å snakke pent om hverandre!


Spørsmål til samtale:

1. Hva er forskjell på diakoni og sosialt arbeid?
2. Er det viktig å definere om noe er sosialt eller diakonalt arbeid? I så fall: Hvorfor/hvorfor ikke?
3. Du skal elske din neste som deg selv, står det i bibelen. Hva tror du menes med at vi skal elske oss selv?
4. Hva vil det si å elske sin neste?
5. Hvem er min neste?
6. Bibelen sier at vi skal elske hverandre, men det står ikke noe om at vi skal like hverandre! Hva er forskjellen mellom å elske og å like?
7. Tror du det går an å elske noen som du ikke liker?
8. Vi skal «elske hverandre med Guds kjærlighet». Hva tror du det betyr?
9. I Matteus 7.12 står det: Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. Dette kalles ofte Den gylne regel. Hvorfor tror du dette bibelverset kalles dette og hva betyr det egentlig?

Jakten på diakonien (dette kan leses, en kan få noen til å mime det som skjer, eller stykket spilles som en sketsj).

Per blir mobbet på skolen. «Ingen» liker ham. Han lukter vondt, er tjukk og ekkel.

Nina, Ahmed og Nils bor i samme gate, de er venner.

Nils er ateist, det vil si at han ikke tror på noen Gud.

Ahmed er muslim, han tror på Allah.

Nina er kristen, hun tror på Jesus.

En dag når de er på vei hjem, ser de tre av de sterkeste guttene i klassen plage Per. De spytter på ham, sparker og kaller ham stygge navn.

Nina, Ahmed og Nils ser på hverandre, og uten å si ett ord, går de forbi. (Kanskje det kan få deg til å tenke på en historie fra bibelen. Husker du ikke, finner du den i Lukas 10. 33-36).

Etter en stund sier Nils: Jeg syns synd på Per, jeg, han er da ikke såå tjukk.

Og han lukter ikke sååå vondt, heller, sier Nina, mens Ahmed nikker enig.
Jeg syns vi skal gå og hjelpe han, jeg, sier Nils.
Ja, men de tre andre guttene er jo så kjempediger, sier Nina, litt redd.
Jo, men om vi tre kommer og de er tre og så er jo Per der, så blir vi fire og de tre…

Sier Nils nølende.

Ja, vi går, sier Nina, det er egentlig dumt vi ikke har gjort det før, men det har vært så skummelt…

Nina, Ahmed og Nils snur og går bestemt mot Per for å hjelpe ham mot mobberne.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Spørsmål til samtale rundt skjetsjen/fortellingen:

1. Hva tror du skjedde?
2. Snakk sammen om det. Eventuelt om dere skriver videre på fortellingen.
3. Har denne fortellingen noe med diakoni å gjøre?
4. Hva er i tilfellet diakoni i denne fortellingen?
5. Kan du forklare diakoni med enkle ord?
6. Bibelen sier: du skal gjøre mot din neste som du vil at din neste skal gjøre mot deg. Hva betyr det egentlig? Gi eksempler. Har dette noe med diakoni å gjøre?
7. Les eventuelt om Den barmhjertige samaritan i Lukas 10. 33-36.

Sangforslag:

- Jeg liker dine store ører
- Du har noe ingen andre har
- Du er du og du duger
- Jeg er trygg hos deg
- Nærmere enn ventet (finnes under Ressurser på www.metodistkirken.no. Bla litt nedover. Ligger som link nr 5 fra nederst på siden)
- Det er navnet ditt jeg roper (nr 61 i Syng håp)

Gå så ut i all verden.

Tekst og melodi: Kristi Sollie

 

Du sloss for andres frihet

Du slåss for andres fred

Du kjemper helt alene

Uten en å kjempe med

Du metter sultne rundt deg

Men glemmer helt, min venn

At ingen ga en gjerning

Og fikk frelse gjennom den

 

Du sliter deg til døde

For nesten og for Gud

Du glemmer evangeliet

For deg blir Kristus bud

Du bruker dine krefter

Når Herren Gud har sagt

At han vi gi deg kraften

Der planen alt er lagt

 

Du fikk et tilbud av ham

Du misforstod, min venn

Du svarte ikke ja

Bare budet står igjen

Du skal si ja til Kristus,

Han skal du leve med

Gå så ut i all verden

Først da kan du gi fred

 

Bibeltekster:

For hele loven blir oppfylt i dette ene budet: Du skal elske din neste som deg selv. Men når dere biter og glefser etter hverandre, så pass dere, så dere ikke eter hverandre opp. Galaterne 5. 14-15


Den gylne regel
Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene. Matteus 7.12  

 

“Frans av Assisis bønn”

Herre gjør meg til redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet rår.
La meg bringe tro der tviler rår.
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.
La meg bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!

Å Mester!
La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.
Ikke så meget å bli forstått som å forstå.
Ikke så meget å bli elsket som å elske!
For det er gjennom at man gir at man får.
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.
Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!

Amen

Frans av Assisis

Bønn: Herre, vis meg vegen og gjør meg villig til å gå den (Den hellige Birgitta av Vadstena)

 

Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme.  1. Kor 12.5

Herre, takk at du har gitt oss forskjellige gaver.

Takk, Herre, at du har gitt oss forskjellige oppgaver.

Takk at alle gaver og alle oppgaver er like viktige i ditt rike.

Fordi vi er mange lem på ett legeme.

Takk for våre pastorer, Herre, velsigne dem i deres tjeneste.

Takk for ledere, lek og lærd.

Takk for alle som er villige til å sitte i de forskjellige rådene.

Takk for de som besøker syke, ringer, sender oppmuntrende ord.

Takk for de som ordner til kirkekaffe, Herre.

Takk for de som rydder, vasker opp, gjør forfallent arbeid, er med på dugnad.

Takk for de som ber, Herre, og takk for alle dem som arbeider i det skjulte, slik at vi ikke ser hva de gjør til enhver tid.

Takk for alle lemmene på din kropp.

Lær oss å hedre hverandre, for at ditt rike skal ha framgang.

Lær oss å elske hverandres, slik at verden kan se deg gjennom oss, menigheten, lemmene.

Takk, Herre, for hvert enkelt lem i denne menigheten.

Velsign oss, Herre, slik at vi igjen kan bli til velsignelse for andre.

Herre, vi ber, la din vilje skje.

Amen.

 

Kollektbønn

Takk, Gud, for Norge.

Takk for frihet.

Takk at vi kan spise oss mette.

Jesus, hjelp oss å dele med de som ikke har.

Hjelp oss å forstå at alt vi har er en gave,

En gave som skal deles.

Takk at du elsker oss og at du elsker at vi gir med glede.

Amen.

 

Velsignelsesbønn

Takk at du er foran meg, Herre.

Takk at du er bak meg.

Takk at du er på min høyre side og min venstre side.

Takk at du er over meg og under meg.

Takk at du omgir meg på alle kanter.

Takk at hos deg er jeg trygg, amen.

 

Se for øvrig Liturgier på www.metodistkirken.no

Vigdis-Merete Rønning

Metodistkirken i Norge

Diakoni- og Evangeliseringsrådet