Kalender

søn 5. apr
11:00: Palmesøndag Gudstjeneste. Kristin O. Broback
 
tors 9. apr
18:00: Skjærtorsdag. Kveldsmåltid. Nattverd. Kristin O. Broback
 
søn 12. apr
11:00: 1. Påskedag Gudtjeneste. Kristin O. Broback
 
lør 18. apr
18:00: Sinnsrogudstjeneste. Ole Jakob Vestvik
 
søn 19. apr
11:00: Gudstjeneste. Ole Jakob Vestvik
 
søn 26. apr
11:00: Gudstjeneste. Kristin O. Broback
 
søn 3. mai
11:00: Gudstjeneste. Kristin O. Broback
 
lør 9. mai
18:00: Sinnsrogudstjeneste. Ole Jakob Vestvik
 
søn 10. mai
11:00: Gudstjeneste. Ole Jakob Vestvik
 
søn 24. mai
11:00: Gudstjeneste. Kristin O. Broback
 
søn 31. mai
11:00: 1. Pinsedag. Gudstjeneste. Kristin O. Broback
 
lør 6. jun
18:00: Sinnsrogudstjeneste. Ole Jakob Vestvik
 
søn 7. jun
11:00: Gudstjeneste. Ole Jakob Vestvik
 
søn 14. jun
11:00: Takkedag. Gudstjeneste. Kristin O. Broback
 

  Metodistkirken i Norge,  Tromsø menighet.

Åpne hjerter - Åpne sinn - Åpne dører

Kirken ligger i Grønnegt. 71, like ved Biblioteket i Tromsø

   Velkommen til Metodistkirken og Tromsø
Det er over 160 år siden metodismen kom til Norge. (1856)
Metodistkirken i Tromsø startet 1888, da uten egen kirkebygning.
Kirken var ferdig bygget i 1894.
Senere måtte bygget renoveres og
i 1963 sto kirken fram i ny skikkelse. (Som vist på bildet)
Metodistkirken i Norge er blant frikirkene i Norge.
Vi er en del av den verdensvide the United Methodist Church.

Det er plass for deg i vårt fellesskap,
Alle kan delta på våre gudstjenester og møter.
For din egen del trenger du møte Gud i et fellesskap med andre.

 

Vi søker mennesker ( kanskje det er deg?) ung eller gammel, som vil være med i, og utvikle, et godt miljø for mennesker som søker kristne venner å dele bibelens budskap med. Alle er hjertelig velkommen!


 Spesielle dager 2020

 Landssamling (prester / diakoner) 20.- 24 januar 

 Misjonsdag                                 Søndag 2. februar

 

 Metodistkirkens kvinner             Søndag 8. mars 

Generalkonferansen 2020    5. -15. mai.  Minneapolis, Minnesota USA

 Årskonferansen  18. - 21. juni 

 Sommerfesten    23. - 26. juli .  Årets høydepunkt

på  Stavern Folkehøgskole.

 

Nordnorsk Inspirasjonshelg og  Nordnorgeskonferanse               ??      september. 

 


 

 


   Sinnsrogudstjenester i Tromsø   

Hva er en sinnsrogudstjeneste?

En sinnsrogudstjeneste er en enkel kveldsgudstjeneste for søkende menneskeer, for mennesker som sliter med livet, for mennesker i tolvtrinnsfellesskap, deres pårørende, og ellers

ALLE SOM HAR LYST TIL Å KOMME.

Sinnsrogudstjenesten og det underliggende tolvtrinnsprogrammet er en hjelp til å snakke sant om livet.  Gudstjenesten vil gi mennesker livsmot og håp i hverdagen.  En sinnsrogudstjeneste er åpen og inkluderende.  Den har lånt sitt navn fra sinnsrobønnen som avslutter alle møter i fellesskap som jobber etter tolvtrinnsprogrammet til AA

Gudstjenesten har innslag av bønn, nattverd, lystenning, skriving av bønnesedler, tid til stillhet og ettertanke.  Det vil være en/noen som deler fra sitt liv - som setter ord på livet her og nå.  Det er en kort preken , kalt "Fra hjerte til hjerte".  Musikken har en viktig funksjon i samlingen.

Sinnsrobønnen.

Slik lyder sinnsrobønnen som gudstjenesten avsluttes med:

"Gud gi meg sinnsro til å godta de ting jeg ikke kan forandre,

mot til å forandre de ting jeg kan -

og forstand til å se forskjellen."

 Menigheten i Tromsø vil gjerne understreke at Sinnsrogudstjenesten er ment for ALLE som har lyst til å komme.  Dette er jo en kveldsgudstjeneste, og vi håper også å kunne inkludere de som synes formiddagsgudstjeneste kl 11oo på søndager er for tidlig på dagen.

  

      

     

 


 Metodistkirken i Norge, Tromsø menighet.

 Menigheten vår feiret 125 år i 2014

Det startet i 1889 og har vært tilstede i Tromsø siden da.

Kirkebygget ble ferdig til byens 100 års jubileum i 1894.

Det har stått på samme sted siden den gang.  (125 år i 2019)

Utseendet har endret seg med tiden.

Siste større endring ble ferdig i 1963.

Arkitekt Gunnar B. Haugen tegnet om det ytre og littt av det indre.

Nytt panel utvendig.

Tårnet i sør ble bla flyttet til nordre del av bygget.  Det gamle tårnet ble revet.

Det nye tårnet og inngangspartiet ble nybygg.  Alterpartiet innvendig ble flyttet fra nord til sør.

Ny altertavle malt av "bygutt" Ulf Dreyer.

Den gamle altertavlen fra 1941, malt av Sverre Mack, er gitt til Perspektivet museum i Tromsø.

(Sverre Mack har også malt bildene på veggene i Verdensteateret kino i Tromsø)


  
 
 

Metodistkirken i Tromsø solgt !  


1894 - 2020

Det ble 126 år for Metodistkirken i Grønnegata..

Men sansynligvis enda noen år før den blir revet.
 

Kirkebygget til menigheten vår i Tromsø ble sist uke solgt for åtte millioner kroner. Til Brobyggeren sier prest Kristin Odén Broback at dette er slutten på en lang prosess, og starten på et helt nytt kapittel for menigheten.

- Vi er svært fornøyd med salgssummen. Den gir oss mange muligheter og åpner dører for å tenke nytt om hvordan vi skal være menighet i årene som kommer. Vi vil ikke spare alle pengene, men bruke dem for å fortsette menighetens tjeneste i byen, sier Kristin.

Kirkebygget i Tromsø var gammelt og hadde mange utfordringer. Det krevde mye for å vedlikeholde bygget, og dårlig isolasjon gjorde det kostbart å holde varmen på vinteren.
Kristin forteller om en stor takknemlighet for alle dem som har brukt fritid og gitt gaver for å vedlikeholde kirken gjennom årene. De har gjort en utrolig innsats for å ta vare på bygget, og for å utvikle det gjennom årene. I senere tid har dette blitt alt for krevende for menigheten. Det har derfor vært en lang samtale om hva menigheten skal bruke kreftene på.

- Dette er både vemodig og en lettelsens tid samtidig. Nå er vi ferdige med prosessen og kan se fremover. Det er andre spørsmål som vi står foran nå. Hva gjør vi ? Hvordan skal vi være en menighet for folket i Tromsø i dag og i morgen? Dette vil bli et spennende arbeid der vi får være med og forme fremtiden til menigheten, avslutter Kristin Odén Broback.

(Referert fra Metodistkirken.no)

     
 
 

 
 

 
 

 
 

   *****************

Men Gud har sannelig hørt!
Han lyttet til mitt bønnerop.
Lovet være Gud
som ikke avslo min bønn
og ikke tok sin miskunn fra meg.
Salme 66:


***********************

Ord for dagen

Vet du det ikke, har du ikke hørt det?
Herren er den evige Gud
som skapte den vide jord.
Han blir ikke trett eller utmattet,
uransakelig er hans forstand.
Han gir den trette kraft,
og den som ingen krefter har,
gir han stor styrke.
Jesaia 40,28-29

****************
Reis oss opp igjen, Herre, Allhærs Gud,
la ditt ansikt lyse, så vi blir frelst.

Salm 80,20
****************

Salme23
En Davids-salme.
Herren er min hyrde,
jeg mangler ingen ting.
Han lar meg ligge i grønne enger;
han fører meg til vann der jeg finner hvile,
og gir meg ny kraft.
Han leder meg på de rette stier
for sitt navns skyld.
Selv om jeg går i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke for noe vondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav, de trøster meg.
****************