Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Verdibasert ledelse i Metodistkirken

Metodistkirken, i samarbeid med Menighetsfakultetet,  tilbyr fra våren 2018 lederutvikling for ledere i kirken med kurset "verdibasert ledelse" i Metodistkirken. Vi ønsker å utruste deg som leder med kunnskap og verktøy til å lede og bygge menighet der du er og i det du står i. Kurset inneholder både teosri, refleksjon og praksis og vil ta utgangspunkt i egen menighet. På den måten kan gode lederteam utvikles. «Verdibasert ledelse» er åpent for både prester og legfolk. Vi anbefaler sterkt at flere ledere fra menigheten deltar. På  den måten styrkes en positiv utvikling.

  • Vi ønsker å utdanne ledere som kan utvikle team og samhandle med andre medarbeidere.
  • Vi ønsker ledere som arbeider helhetlig, langsiktigog strategisk.
  • Vi ønsker ledere som evner å sette beslutninger ut i livet, og inspirere til engasjement mot fellesmål

 Kurset fokuserer på tema innen ledelse generelt, samtidig som teorier knyttes opp mot praktisk ledelse i menighetssammenheng. Kurset består av tre delemner: ledelsesteori, teamarbeid/ledelse av frivillige  og organisasjonsutvikling.

.

Siste nytt fra Metodistkirken
Kirkeledere fra hele kirkenorge var samlet i dag for å takke den avtroppende generalsekretæren. Les mer
21.-23. september inviteres alle mellom 16 og 35 år som vil være med og fornye Metodistkirken. Les mer
Powered by Cornerstone