Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Studieplan>Læringsutbytte etter fullført emne

Læringsutbytte etter fullført emne

Kurset er satt sammen slik at deltakerne har et tydelig læringsutbytte. Både når det gjelder kunnskap og ferdigheter. Dette kan sammenfattes slik:

Kunnskap

Deltakeren har

  • god kunnskap om ulike ledelsesteorier.
  • god kunnskap om hva som styrer og påvirker teamarbeid.
  • kunnskap om hvordan endringsprosesser kan foregå.
  • kunnskap om hva som styrer og påvirker ledelse av frivillighetsarbeid.
  • kunnskap om Metodistkirkens forståelse av den lokale menighet.

Ferdigheter

Deltakeren kan

  • anvende teori og erfaring innen teamarbeid og ledelse av frivillighetsarbeid.
  • drøfte lederrollen og gjøre rede for hva som skaper gode endringsprosesser.
  • utvikle sin egen rolle som verdiformidler, og forstå hvordan lederrollen påvirker andre.
Powered by Cornerstone