Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Studieplan>Kurslitteratur:

Kurslitteratur:

Studiet forutsetter at man leser utdrag av følgende bøker:

- Aadland, E. og Askeland H. Verdibevisst ledelse.
- “The local church” i The Book of Discipline of the United Methodist Church
- Busch, T. Ledelse, kultur og verdier.
- Hennestad, B.W. Kulturbevisst ledelse. Fra ord til handling.
- Kaufmann, A. og Kaufmann, G. Psykologi i organisasjon og ledelse.
- Larsen, R-P. Teamutvikling. Teambygging og teamarbeid.

Dette utgjør totalt 780 sider.

Powered by Cornerstone