En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Det går ikke an å elske Gud uten å elske sin neste

Les metodistprestens refleksjoner rundt prekenteksten søndag 25. oktober.

Metodistkirkens prekentekst søndag 25. oktober 2020 er fra Matteus 22,34-46
Oversikt over tekstrekkene kan du finne på denne siden: https://lectionary.library.vanderbilt.edu/)

De to store bud
34 Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen. 35 Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve: 36 «Mester, hvilket bud er det største i loven?» 37 Han svarte: «‘ Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ 38 Dette er det største og første budet. 39 Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ 40 På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Hvem Messias er
41 Mens fariseerne var samlet, spurte Jesus dem: 42 «Hva mener dere om Messias? Hvem er han sønn av?» «David», svarte de. 43 Jesus sa: «Hvordan kan da David ved Ånden kalle ham herre? Han sier jo:
     44 ‘ Herren sa til min herre:
           Sett deg ved min høyre hånd
           til jeg får lagt dine fiender
           under dine føtter.’
45 Når David altså kaller ham herre, hvordan kan han da være Davids sønn?» 46 Ingen kunne svare ham et ord. Og fra den dagen våget heller ikke noen å spørre ham mer.

Det går ikke an å elske Gud uten å elske sin neste

Jesus var kommet til Jerusalem, der han skulle bli drept. Det var de religiøse og de politiske makthaverne som skulle drepe ham. De kunne drept ham i det skjulte, men de valgte å korsfeste ham i full offentlighet. Det var som om makthaverne ville si: «Sånn går det når noen utfordrer vår makt». 

Hvilken makt hadde Jesus som var så utfordrende? Det var makten til å elske. Jesus ville gjøre verden til et bedre sted ved å vise fram en Gud som elsket. De religiøse hadde mange regler for å vise kjærlighet. Men Jesus sa at «du skal elske din neste som deg selv». Ikke vet jeg om menneskene var flinkere til å elske seg selv på Jesu tid enn de er i dag. I dag er vi mennesker ofte selvsentrerte, men det er ikke det samme som å elske seg selv. Det høres ut som om det å elske seg selv er en forutsetning for å elske hverandre. 

Og det å elske Gud er nettopp å elske sin neste. Det går ikke an å elske Gud uten å elske sin neste. Det går ikke an å tjene sin Gud uten å tjene sin neste. Når presten sier på slutten av gudstjenesten: «Gå i fred, hvil i Guds nåde, tjene Herren med glede», kunne hun like gjerne sagt «tjen din neste med glede». Derfor hører jeg av og til prester si: «Tjen Gud og din neste med glede». Det er i beste fall smør på flesk. Det går ikke an å tjene Gud uten å tjenes sin neste. Det er kjærlighet det hele handler om. Kjærlighet i praksis. Jesus viste fram en Gud som ønsket å forandre verden ved å gi kraft til å elske. Denne kraften kalles nåde.

Mvh Anne Grete, metodistprest i Drammen

Powered by Cornerstone