En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Temakveld på nett. Gjenoppdag kristendommen. Nåde.

Temakvelden onsdag 11. november kl 18.00, skal vi prøve å snakke sammen digitalt, som det heter. Samtalene i høst har vært så fine at vi vil prøve å fortsette selv om vi ikke kan møtes rent fysisk.
Temakveld på nett. Gjenoppdag kristendommen. Nåde.

Denne gangen er temaet «nåde». Forfatteren av boka vår, Marcus Borg, slår med en gang fast at ordet for det meste er forbundet med at noen har syndet. I mange gudstjenester har vi syndsbekjennelse som blir fulgt opp med «Kyrie». (Ikke i Metodistkirken) Denne forståelsen av nåde, sier han, forutsetter ulikhet i maktforholdet. Det handler om mulighet for straff, og passer som sådan fint inn i det han kaller «himmel og helvete-rammeverket». Han sier videre at han ofte møter et fokus på «synd» som det sentrale temaet i vår relasjon til Gud. Gud blir dermed som en skuffet forelder eller en streng dommer. Nåde blir forbundet med tilgivelse. Dette mener Marcus Borg er en alvorlig innsnevring og en reduksjon i forhold til både Bibelen og de første kristnes forståelse. Det er av og til at vi møter nåde i forbindelse med synd i Bibelen, men nåde er mer å forstå som «medfølelse». Hvis vi forstår nåde som medfølelse, kan det få en annen forståelse både ang. hvordan vi ser på Gud og også hvordan vi skal leve. Hvis vi tenker at Gud er medfølende, kan vi med Guds eksempel prøve selv å være medfølende. Men «medfølelse» er mer enn en følelse.  Medfølelse må føre til handling. Det holder ikke å bare synes synd på andre mennesker. Vi må også gjøre noe for at det skal kalles medfølelse. I Det gamle testamentet brukes et ord på «nåde» som egentlig betyr «livmor». Det gir assosiasjoner som livgivende, nærende, omfavnende og altomfattende. Dermed handler det ikke om å ha gjort noe galt. Medfølelse er et bedre ord. Hvis vi tenker på Israels fangenskap i Egypt, så viste Gud dem nåde slik at de kunne slippe fri. Men dette handlet ikke om at Israels folk hadde syndet. Et annet ord vi kjenner, er «patos». Vi bruker det i «empati» og «sympati». Den blinde mannen ropte på nåde. Men han hadde ikke gjort noe galt. Han ropte ikke om tilgivelse. På samme måte med mannen som møtte «den barmhjertige samaritanen». Han møtte nåde uten at det ble forbundet med syndstilgivelse. Riktignok, sier forfatteren, er det viktig med tilgivelse når vi har syndet, men medfølelse er viktig alltid. Gud er ikke først og fremst tilgivende. Gud er livgivende og nærende.

Så langt Marcus Borg. Jeg vil bare legge til litt metodistisk teologi når det gjelder begrepet nåde. I Metodistkirken har vi faktisk fire forståelser av begrepet «nåde»: «Forutgående nåde», rettferdiggjørende nåde», «helliggjørende nåde» og «herliggjørende nåde». Den nåden Marcus Borg polemiserer mot, er det vi kaller «den rettferdiggjørende nåde». Men Metodistkirken legger vel så mye vekt på det som kalles «helliggjørende nåde». Det er en nåde som ikke handler om tilgivelse, men er en kraft til å elske sine medmennesker. Dermed er denne nåden mer lik det som forfatteren kaller «medfølelse». Han er jo veldig opptatt av at begrepet «frelse» handler om «forvandling». Dette er veldig i samsvar med metodistisk teologi.

Anne Grete

Det er opprettet et facebook-arrangement for temakvelden, det finner du her: https://www.facebook.com/events/857985584974944

For å delta på selve nettmøtet kan du klikke på denne linken: https://join.skype.com/kPVMm3aO3xx7 
Møtet starter ikke før onsdag kl 18:00, men hvis du vil teste det ut litt på forhånd, er det bare å klikke på linken.


 

Powered by Cornerstone