Metodistkirken i Norge

En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Jesus og Peter

Preken søndag 10. april 2021

Johannes 21,15-19: 
15 Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine!» 16 Igjen, for annen gang, sier han: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær», svarte Peter. Jesus sier: «Vær gjeter for sauene mine!» 17 Så sier han for tredje gang: «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø sauene mine! 18 Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Da du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil.» 19 Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter: «Følg meg!»

Jesus og Peter

Hvis en kjæreste stiller spørsmålet: «Elsker du meg?», kan det virke anklagende. Hvis en mor stiller spørsmålet: «Elsker du meg?» til sine barn, kan det virke klaustrofobisk. 
Var det Jesu behov for å bli elsket vi møter i denne fortellingen? Vi vet ikke helt hvordan Peter opplevde dette spørsmålet. Det er vanlig å tenke at Jesus møter Peters behov for å gjenopprette fornektelsen. Tre ganger fornektelse, tre ganger mulighet for å svare på spørsmålet.

I kirkeåret er vi nå kommet til annen søndag i påske. Påsketiden varer helt til pinse. Men i vår fortelling er pinseunderet allerede skjedd. De har mottatt Den hellige Ånd. Og rett før vår fortelling fortelles det om fiskeunderet, så Peter må være klissvåt.

Vi vet at måltid på denne tiden var et sterkt uttrykk for fellesskap. I tillegg finner vi bål på samme måte som ved Peters fornektelse.

Setningen: «Elsker du meg mer enn disse» kan ha to betydninger: «Meg mer enn disse», eller «du mer enn de andre». Johannesevangeliet gir oss ikke svar.

Peter fikk nå navnet Simon slik han het fra begynnelsen. «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas.» Det betyr Peter (Joh.1. 42). 

I vår fortelling skulle Peter overta hyrderollen. Han skulle gi mat og han skulle ofre livet sitt. 

Denne hendelsen sees ofte på som Peters ordinasjon. Her blir han den første presten for kirken i all ettertid. Han blir bedt om å være en god hyrde.

Hyrdemotivet brukes ofte. Jesus sier: «Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir sitt liv for sauene» (Joh. 10.13)

Hva betyr det i disse koronatider? Skal vi være villige til å dø? Vi vet at Peter døde for sin tros skyld.

«Et nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre». (Joh.13.34-35)

 «Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. (Joh. 14.21)

Dette kaller Metodistkirken «helliggjørende nåde», en kraft til å elske.

I boka «Gjenoppdag kristendommen» av Marcus Borg sier forfatteren at å tro betyr ikke å holde for sant at  Gud finnes. Det handler heller ikke om å ha de riktige dogmene, læresetningene om Jesus. Forfatteren vil gjerne ha byttet ut ordet tro med ordet å elske.

Gjennom hele Johannesevangeliet finner vi en rød tråd: «Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner» (Joh.15.13). 

Derfor er Jesu lidelseshistorie annerledes i Johannesevangeliet enn i de andre evangeliene. Det er på korset Jesus viser fram Guds «herlighet». Oppstandelsen blir kun en bekreftelse på det som allerede har skjedd. Høydepunktet i Johannesevangeliet er langfredag, ikke påskedag.

Det er ikke bare vi prester som er kalt til å være hyrder. I Metodistkirken prøver vi å likestille prester og frivillige. Vi har det som kalles «et allment prestedømme». Vi er alle kalt til å «gi mat» og «ikke stikke av når ulven kommer». Metodistkirken har en visjon om å «forandre verden». Hvis visjonen om å «forandre verden»  skal bli mer enn moralisme, så må det handle om  kjærlighet.

Til slutt: Selv om Jesu spørsmål antakelig ble stilt for Peters skyld, kan vi jo lure på om ikke Gud liker å få vår kjærlighet bekreftet?

Mvh Anne Grete, metodistprest i Drammen
 

Powered by Cornerstone