Metodistkirken i Norge

En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Be, så skal dere få

Preken søndag 9. mai 2021. 6. søndag i påsketiden.

Matteus 7,7-12:
7 Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.  8 For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.
     9 Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, 10 eller gi ham en orm når han ber om en fisk? 11 Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham! 12 Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Be, så skal dere få

«Be, så skal dere få». Heldigvis er det mange som kan fortelle om sine bønnesvar. De ber, og så hører Gud dem.  Andre opplever at det er et valg hvorvidt en skal tolke virkeligheten som flaks og uflaks eller bønnesvar. «Be, så skal dere få.» Mange vil protestere og spørre om det virkelig er sant? Stemmer det med våre erfaringer at det bare er å be, så får vi det? Er vi ikke mange som tvert i mot har opplevd det motsatte? Er det ikke mange av oss som har opplevd å be og be, men det er som å snakke til veggen?

Det er mange som har prøvd seg med forklaringer. For mange år siden hadde vår menighet noe som kalles «Alfakurs». I boka vi brukte, sto det at hvis vi ber om å få en fin bil, så er det ikke sikkert Gud vil gi oss det. For Gud ser at vi ikke har godt av det, sto det i boka. Jeg ble veldig provosert av denne forklaringen. Jeg var sykehusprest den gangen og opplevde stadig at småbarnsforeldre døde. Jeg syntes denne forklaringen var en hån mot manges virkelighet. Med en slik logikk dør foreldre fra små barn fordi Gud ser at det er det beste for dem! Jeg kan ikke gå med på det.

Men jeg har ikke noe godt svar på hvorfor det står så ubeskyttet i vår tekst som det gjør. Det er noe av det første jeg vil spørre om når jeg kommer over på den andre siden. Dette har mennesker grublet over i alle år. Teologene kaller det «Gud og det ondes problem». Hvordan kan Gud tillate at så mye vondt skjer hvis Han er allmektig? Mange har mistet troen i møte med livets mange sår. Har Gud makt på en slik måte at vi bare kan be, så får vi det? Det er ikke mange mennesker som vil påstå det.

Det står også noe om at Gud er fryktelig glad i oss, enda mer glad i oss enn foreldre greier å være overfor sine barn. Så når vi ikke får de bønnesvarene vi ønsker oss, så er det i alle fall ikke fordi Gud ikke er nok glad i oss.

Men det kan være vanskelig å holde fast på tanken om å være elsket av Gud når vi ikke blir bønnhørt. «Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere». Hvis vi leter etter Gud, vil vi alltid finne ham. For han har funnet oss først. Når vi «banker på døren» hos Gud, vil Gud alltid lukke opp for oss, ja, døren står egentlig alltid åpen, så vi behøver ikke banke på. Det er bare å gå rett inn. 

Alle bilder halter. Gud er ikke en vi står utenfor og vil inn til. Gud er i oss og rundt oss hele tiden enten vi merker det eller ikke. Men vi står tilbake med dette med bønnen. Hva menes egentlig?

Når vi møter ting vi ikke forstår, eller er uenige i Bibeltekster, er det lurt å spørre hva forfatteren har ment med dette. Min kjære lærer Jacob Jervell sa ofte at Matteusevangeliet må vi lese bakfra. I Matt.28.18 finner vi det vi kaller Misjonsbefalingen. Der sier Jesus at han har all makt. Vi kan spørre: All makt slik at det bare er å be, så får vi det? Nei, her er det snakk om makt til å gjøre andre mennesker til disipler. Kan det være en rettesnor til vår tekst? Menes det at vi bare kan be om at andre mennesker skal bli disipler, så blir de det? Heller ikke det stemmer med våre erfaringer. Men det blir i hvert fall bedre enn å tro at vi har makt over Gud via bønnene våre.

Jesus har gitt oss bønnen som vi i dag kaller Fadervår (Matt. 6.9-13). Før det snakket Jesus om bønn (Matt.6.5-15) og om at vi ikke skulle ha baktanker når vi ber. Han sa at vi ikke trengte å bruke mange ord, for Gud visste før vi ba. Vi trenger ikke vise oss frem for Gud. Bønn handler mer om å være. 

Bønn er ikke et maktmiddel overfor Gud som vi mennesker disponerer over. Bønn er åpenhet for Guds makt. I vår menighet drev vi (før koronatiden) med noe som kalles «Sentrerende bønn». Det handler ikke om å be om ulike ting, men å sitte stille og tømme seg for både ord og tanker. Dette gjorde vi i tro på at Gud dermed kan påvirke oss.

I våre gudstjenester ber vi både skrevne bønner og det som kalles «fri bønn», hvor en bruker sine egne ord der og da. Det ene er ikke mer «kristelig» enn det andre.  

Hilde Sanden-Bjønnes, min kollega i Horten, har gitt ut en liten bønnebok. I forordet skriver hun: «I bønnen overgir jeg hele meg selv til Gud for at Han skal få møte meg slik Han selv ser er nødvendig. Jeg instruerer Ham ikke, setter ikke opp en bønneliste over hva jeg selv tror jeg trenger.» Hun skriver også mye annet klokt.

Det er mye å lure på i vår tekst. Jeg lurer også på hvorfor Jesus plutselig går over til det vi kaller «den gylne regel»: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.»

Matteusevangeliet er veldig opptatt av å vise at Jesus fortsetter den gamle læren. Stadig får vi sitater fra det som den gang var «Skriften». Moseloven bestod av ca. 700 bud og forskrifter. Men i vår tekst får vi en sammenfatning: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.»

Også her snakkes det litt ubeskyttet. Hvis vi gir andre det vi gjerne skulle fått selv, er det ikke sikkert det er så vellykket. Det er lurt å spørre hva den andre faktisk ønsker seg. Men hva har dette med bønn å gjøre? Er det slik at vi blir oppfordret til å være bønnesvar for hverandre? Er det sånn at Gud virker gjennom oss, slik at Gud kan la meg bli ditt bønnesvar og du bli mitt? Kanskje Gud svarer oss gjennom andre mennesker? Kanskje dette er en viktig side ved Gud?
Jeg tror det.

Mvh Anne Grete, metodistprest i Drammen
 

Powered by Cornerstone