Metodistkirken i Norge

En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Ekteskap og skilsmisse

Har en mann lov til å skille seg fra sin kone? Les prest Anne Grete Spæren Rørvik sine tanker rundt kommende søndags prekentekst.

Markus 10,2-9:
2 Noen fariseere kom og spurte ham: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» De ville sette ham på prøve.  3 «Hva har Moses påbudt dere?» sa han.  4 De svarte: «Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og sende henne fra seg.»  5 Da sa han til dem: «Fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet.  6 Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem som mann og kvinne.  7  Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde fast ved sin kvinne,  8  og de to skal være én kropp. Så er de ikke lenger to; de er én kropp.  9 Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.»

Ekteskap og skilsmisse

Har en mann lov til å skille seg fra sin kone? Dette var et stort diskusjonstema på Jesu tid. Fariseerne visste godt at det var lov. Det stod i Moseloven. Men det hadde utartet. Noen mente at mannen kunne skille seg hvis han var misfornøyd med maten kona lagde. Dette skilsmissebrevet skulle beskytte kvinnen noe, så hun kunne gifte seg igjen.

Et feministisk blikk på teksten vil se at vi her bare snakker om Mannens rett til å skille seg. Kona hadde ikke rett til det. 

Denne fortellingen er et godt eksempel på hvor ulikt vi kan høre en og samme fortelling alt etter hvilken situasjon vi befinner oss i. Noen er skilt, kanskje flere ganger. Noen har selv valgt å gå ut av ekteskapet. Noen har følt seg forlatt og er i stor sorg. Noen føler de har måttet holde ut i et vanskelig ekteskap fordi Bibelen sier det. Noen lider under at foreldre har skilt seg. Noen lider under at barna har skilt seg. Vi hører med hele vårt liv. Derfor vil denne fortellingen ha ulikt budskap. 

Vi lever i en kirke og et samfunn hvor det er tillatt for både kvinner og menn å skille seg. For meg et dette et av mange eksempler på at vi ikke tar hele Bibelen bokstavelig. Vi plukker ut de Bibelstedene som stemmer med vår fornuft. Og det gjør vi alle, enten vi er klar over det eller ikke. Det står også at kvinnen skal underordne seg mannen. Det står at kvinnen skal tie i forsamlingen. Det står også at skilte i hvert fall ikke kan gifte seg igjen. Og Paulus anbefalte singellivet og sa at hvis en ikke klarte å leve seksuelt avholden, så fikk en gifte seg. Det står også at slaver skal underordne seg sin slaveeier. Vi tilhører med andre ord en kirke som ikke tar Bibelen bokstavelig. Og det er jeg glad for.

Skal vi bare legge bort denne fortellingen og si at den hører datiden til? Det går an.  Men jeg vil i prekenen på søndag peke på en detalj i fortellingen som er viktig for meg og som kan gi oss en nøkkel til å forholde oss ikke bare til budet om skilsmisse, men til alle budene. Håper vi sees søndag 10.oktober. Øyvind Haga er organist.

Mvh Anne Grete Spæren Rørvik 

 

Powered by Cornerstone