Metodistkirken i Norge

En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Lignelsen om brudepikene

"Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen." Prekenteksten for søndag 21. november 2021 er fra Matteus 25,1-13.

Matteus 25,1-13:
1 Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen.  2 Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke.  3 De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje.  4 Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene.  5 Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet.
     6 Men ved midnatt lød et rop: ‘Brudgommen kommer! Gå og møt ham!’  7 Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand.  8 Men de uforstandige sa til de kloke: ‘Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.’  9 ‘Nei’, svarte de kloke, ‘det blir ikke nok til både oss og dere, gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!’
    10 Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt, gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt. 11 Senere kom også de andre brudepikene og sa: ‘Herre, herre, lukk opp for oss!’ 12 Men han svarte: ‘Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke.’
    13 Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.

Lignelsen om brudepikene

Vi er kommet til det som kalles «Siste søndag i kirkeåret» eller «Kristi kongedag». Tidligere het søndagen «Domsøndag». Fortellingen om de ti brudepikene er kjent for de som ofte går i kirken. Fortellingen blir godt husket, men ikke fordi vi liker fortellingen, det er vel heller tvert imot. 

Temaet bryllupsfest blir ofte brukt som bilde på det som vil skje oss på den andre siden av dette livet. Det å komme til «himmelen» når vi dør, skal skape gode assosiasjoner. Vi skal kunne glede oss til det som møter oss etter døden. Det sammenliknes ofte med en bryllupsfest. Derfor er det lett å tenke att denne fortellingen handler om det som vil skje oss etter døden.
 
Men ordet «Himmelriket» brukes i Matteusevangeliet om noe som skjer her og nå, som skjedde da Jesus levde blant dem. I så fall kan en si at himmelriket består at femti prosent forstandige og femti prosent uforstandige. Da kan budskapet være klart nok; det handler om å være forberedt. I så fall vet vi ikke helt hva vi skal være forberedt på. I dag kan vi lese inn mye å være forberedt på. Klimakrisen er ett eksempel. Vi må forberede oss på det grønne skiftet. Da er det ironisk at det nettopp er oljen vi er uenige om.

Forestillingen om bryllupsfest står der også med sine ubehagelige assosiasjoner. For meg, som ikke tror at vi noen gang får høre ordene «for sent» fra Gud, synes denne fortellingen utfordrer. Hvis det handler om det som skjer oss på den andre siden, så er Matteusevangeliet enda tydeligere videre i samme kapittelet. Da fortelles det at vi skal deles i to, det vi kaller livets to utganger, som noen kaller himmel og helvete eller himmel og tilintetgjørelse. Det er verdt å merke seg at det her ikke handler om tro, men spørsmålet om vi gav sultne mat eller tok imot fremmede. Her handler det altså om våre gjerninger.

Vil Gud noen gang si «For sent» til oss? Vil han ikke at alle mennesker skal bli ”frelst”? Skal ikke Gud seire til slutt? Vil vi se en seirende Gud hvis bare halvparten (og knapt nok det) får bli med på festen?

Disse spørsmålene skal vi snakke om søndag. Jon Martin Høie er organist.

Mvh Anne Grete Spæren Rørvik

Powered by Cornerstone