Metodistkirken i Norge

En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Lederskifte ved Betanien Hospital i Skien

Lederskifte ved Betanien Hospital i Skien

Denne sommeren blir det skift i ledelsen ved Hospitalet Betanien i Skien. Direktør Terje Danielsen går over i pensjonistenes rekker 1. juni etter 16 års tjeneste. Han blir etterfulgt av overlege Knut Forberg. Han er i dag ansatt ved ortopedisk avdeling på Hospitalet Betanien. Forberg har vært ansatt i tre år og kjenner institusjonen godt.

Vi gratulerer med ansettelsen.

Du kan lese mer i neste utgave av Brobyggeren.

 

Powered by Cornerstone