Metodistkirken i Norge

En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Ingen har noen gang sett Gud

Prest Anne Grete Spæren Rørvik reflekterer over søndagens tekst fra Johannes 1,15-18.

Johannes 1,15-18:
15 Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til før meg.»
          
    16 Av hans fylde har vi alle fått,
          nåde over nåde.
          
    17 For loven ble gitt ved Moses,
          nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.
          
    18 Ingen har noen gang sett Gud,
          men den enbårne, som er Gud,
          og som er i Fars favn,
          han har vist oss hvem han er.

Ingen har noen gang sett Gud

«Ingen har noen gang sett Gud» kan vi lese. Da er det ikke noe rart at mange synes det er vanskelig å tro. Men vi har akkurat feiret jul. Da feiret vi at den Gud som er usynlig, valgte å vise seg fram for ca. 2000 år siden. Døperen Johannes var på en måte «oppvarmingsband» for Jesus. Han skulle «vitne» om Jesus.

Fortsatt vet ikke alle hvorfor vi feirer jul. Det er det Johannesevangeliet prøver å gi svar på. Det vil si, de kalte det ikke jul den gang, og Johannesevangeliet er ikke opptatt av verken jomfrufødsel eller fortellingen om Jesu fødsel. De fra den gamle religionen trodde på sin Gud. De trodde på en Gud som hadde skapt verden, en gud som hadde befridd dem ut av fangenskap enten det var Egypt eller Babylon. De regnet med en Gud som kunne gripe inn i deres hverdag. Hva var det da som manglet i deres tro? Var det ikke nok å tro på Gud som står bak verdens skapelse og endatil en gud som fortsatt skaper sin verden og som er trofast mot sitt folk?

Vi kan lese at Loven var gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Hva handler Loven om? Den handlet om at et menneske høster hva det har sådd. Nyttårsløftene er allerede brutt for mange. Det nye året er allerede bestemt av det gamle. Klimakrisen er der. Pandemier er der. Strømprisene er der. Vi høster hva vi har sådd. Vi får betalt for våre gjerninger. Vi får den framtiden vi har fortjent. Kan ikke Gud ordne opp? «Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus». Så i stedet for å be Gud ordne opp, kan vi be: «Se i nåde til meg, arme syndige menneske!» Det virker litt gammeldags å snakke om synd. Men hvis vi skal snakke sant om livet, må vi snakke om at vi ikke alltid får til livet vårt, at vi er i ferd med å ødelegge jordkloden. Derfor viste Jesus fram en Gud som både kan tilgi og som kan hjelpe oss til å bidra mot klimakrisen eller hjelpe oss til å gjøre hverdagen litt bedre for hverandre. Det er på den måten Gud «ordner opp», gjennom oss mennesker. 

«Ingen har noen gang sett Gud». I 2000 år har vi altså tilbedt en Gud ingen har sett. Det er ikke rart at det er vanskelig å tro. Ingen har noen gang kommet opp med et gudsbevis. Derfor kaller vi det tro. «Ingen har noen gang sett Gud, men Jesus har vist oss det vi trenger å vite. En Gud som både tilgir og som hjelper oss til å leve i kjærlighet. For denne Gud er kjærlighet og bare kjærlighet. 

Mvh Anne Grete Spæren Rørvik

Powered by Cornerstone