Metodistkirken i Norge

En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Den syke ved Betesda

Prest Anne Grete Spæren Rørvik, reflekterer over teksten for søndag 30. januar 2022.

Johannes 5,1-15:
Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem.  2 Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av fem bueganger.  3 Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. *De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse,  4 for en engel fra Herren steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, uansett hvilken sykdom han hadde.•
     5 Det var en mann der som hadde vært syk i trettiåtte år.  6 Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: «Vil du bli frisk?»  7 Den syke svarte: «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp. Og når jeg kommer fram, går alltid en annen uti før meg.»  8 Da sier Jesus til ham: «Stå opp, ta båren din og gå!»  9 Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk.
        Men det var sabbat denne dagen, 10 og jødene sa til ham som var blitt helbredet: «Det er sabbat, du har ikke lov til å bære båren.» 11 Han svarte: «Han som gjorde meg frisk, sa: ‘Ta båren din og gå!’» 12 «Hvem er det mennesket som sa at du skulle ta den og gå?» spurte de. 13 Han som var blitt frisk, visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg unna; det var så mye folk der. 14 Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham: «Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» 15 Mannen gikk da og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk.

Den syke ved Betesda

I kirkeåret er vi kommet til 5.søndag i Åpenbaringstiden. En tid hvor vi får åpenbaret hvem Gud er.

I Bibelen har vi fire evangelier, og ett av dem er Johannesevangeliet, I dette evangeliet får vi høre om 7 undere. I vår fortelling får vi høre om et spektakulært under. Lamme, blinde og uføre var samlet ved en merkelig dam som visstnok hadde helbredende kraft. Men en måtte komme seg uti for å bli helbredet. Og det sier seg selv, at mange uføre nettopp ikke var i stand til det. De trengte hjelp. Vår mann hadde ikke fått denne hjelpen. Han hadde vært syk i 38 år. 38 år! Syke mennesker var på den tiden fattige og utstøtte. Romerne hadde et menneskesyn som handlet om at menneskeheten ville bli degenerert hvis en hjalp syke mennesker. Naturen skulle gå sin gang, de sterkeste skulle overleve. Dette var faktisk noe av det de første menighetene ble kritisert for, at de hjalp syke mennesker. Kirken har gjort mye galt opp gjennom tidene, men rett skal være rett. Syke mennesker ble hjulpet i et samfunn hvor det ikke var vanlig å hjelpe syke.

Vår fortelling har på en måte to fortellinger. Det ene er fortellingen om helbredelsen, men så kommer det en fortelling om reaksjonen til de fra den gamle religionen. I stedet for å glede seg over at denne mannen var blitt frisk, så blir det en debatt om det å arbeide på hviledagen! Er det mulig?

I den gamle religionen var det klare regler om hva en kunne og hva en ikke kunne gjøre på hviledagen. Ikke skulle mannen bære liggeunderlaget sitt, og ikke skulle Jesus ha helbredet ham.

Johannesevangeliet er alene om denne fortellingen. De fra den gamle religionen kjente sine hellige skrifter. Det var som sagt, detaljerte forskrifter om hva en kunne gjøre og hva en ikke kunne gjøre på hviledagen. Det mest provoserende var det som kom etter vår fortelling. Jesus sa at han var Gud og at han nå bare hadde fortsatt Guds skapergjerning. Jesus sa at han viste fram en Gud som fortsatt skaper.

I dag sliter noen av oss med fortellinger om helbredelse. Vårt problem er ikke at Jesus viser fram en Gud som fortsatt skaper, men vårt problem handler vel mer om alle de fortellingene hvor Gud ikke helbreder. Selv har jeg vært sykehusprest i 20 år uten å se en eneste helbredelse som ikke kunne forklares ved medisinsk hjelp.

Først og fremst leser jeg denne fortellingen som en fortelling om en Gud som ikke er så opptatt av regler at det går ut over kjærligheten til menneskene. Uansett hvilket bud det gjelder, vil det alltid være spørsmål om hva som er best for mennesket. For Jesus har vist oss en Gud som er opptatt av at vi skal ha det godt, en Gud som er kjærlighet og bare kjærlighet.

Mvh Anne Grete 

Powered by Cornerstone