Metodistkirken i Norge

En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte

Prest Anne Grete Spæren Rørvik reflekterer over prekenteksten for søndag 20. mars 2022.

Lukas 22,28-34:
 28 Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. 29 Og nå overdrar jeg riket til dere, slik som min Far har overdratt det til meg, 30 for at dere skal spise og drikke ved mitt bord i mitt rike og sitte på troner som dommere over Israels tolv stammer.
    31 Simon, Simon! Satan har krevd å få sikte dere som hvete. 32 Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang vender om, da styrk dine brødre!» 33 Peter sa: «Herre, med deg er jeg beredt til å gå både i fengsel og i død.» 34 Men Jesus svarte: «Jeg sier deg, Peter: Før hanen galer i natt, skal du tre ganger ha nektet at du kjenner meg.»

Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte

Vi er kommet til tredje søndag i fasten. Vi er midtveis før påske. Men i vår fortelling er disiplene samlet til påskemåltidet, som skjedde skjærtorsdag. Kirken har i ettertid kalt dette måltidet for «innstiftelsen av nattverden». Nattverden er blitt et punkt i gudstjenesten hvor ikke alle føler at de kan delta. I gamle dager snakket en om å være «verdig nok». I riktig gamle dager gikk «alle» to ganger i året. 

Nattverden var i utgangspunktet et måltid. Det fortelles før vår tekst at det ble en debatt om hvem som var størst blant disiplene. Det er helt menneskelig å ha behov for å være elsket, til og med å bli elsket mest. Hvem er størst blant oss? Hvem synes du best om? Jeg tror ikke det handlet om vanlig status. Alle disiplene var fattige fiskere som hadde forlatt alt for å følge Jesus. Nå var det noe annet som var viktig. 

Så er det at Jesus peker på seg selv som tjeneren, og gjesten er den største. Måltidet er et sterkt uttrykk for fellesskap. Også det som skjer oss på den andre siden av dette livet, blir sammenliknet med et måltid. 

Men det var ikke en samling perfekte mennesker rundt dette måltidet. Der var Judas, som sviktet og tok livet sitt. Men der var også Peter, som fornektet og ble den som kirken skulle bygges på.

Dette synes jeg er en fantastisk tekst. Vi som kirke er ikke en gjeng feilfrie mennesker. Men Gud har tro på oss likevel.

Gjennom hele Jesu liv spiste han med mennesker som var outsidere. Han ble kritisert for nettopp det. Og nå spiste Jesus altså sammen med sine disipler, men han visste at de ville svikte ham.

Jesus sa til Peter: «Jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte.» Ble Jesus bønnhørt? Sviktet Peters tro da han nektet for at han kjente Jesus? Var det troen som sviktet, eller var det motet? Peter ville risikert sitt eget liv hvis han hadde sagt at han var i Jesu følge. 

Peter kan ikke ha hatt mye selvinnsikt. Han bedyret at han ville gå i døden for Jesus. Men Jesus visste bedre. Likevel ble det denne svikeren som Jesus skulle bygge sin kirke på. Fantastisk.
Vi som har levd en stund, vet vel om våre svik i livet. Av og til kan vi føle at troen svikter, andre ganger kan vi føle at motet svikter. 

Jeg håper vi slipper å bli prøvet på livet. Men vi har mange muligheter til svik. Vi har også mange muligheter til vise at vi har tro.

Som troende mennesker og som menighet har vi mulighet til å vise kristen gjestfrihet når Ukrainske flyktninger kommer til Drammen. Vi viser gjestfrihet til hindu-menigheten som får leie hos oss for en billig penge. Vi har mulighet til å vise at troen vår har noe med å kjempe for fred. Vi har mulighet til å lytte til hverandre når vi alle er engstelige for hvordan det skal gå med vår verden. Vi har mulighet til å vise at troen vår har å gjøre med klimaengasjement. 

Men vi kommer til å svikte. Det er ikke sikkert vi blir trofaste når tiden går, når denne akutte krisen er noe vi er blitt vant til. Både flyktningkriser og klimakrise har det ved seg at det krever utholdenhet. Disiplene fikk høre: «Dere er de som har blitt hos meg i mine prøvelser». Det kommer til å koste noe. Vi risikerer å gå ned i levestandard.

Kanskje Jesus må be for oss også, at vår tro ikke må svikte.
 

Powered by Cornerstone