Metodistkirken i Norge

En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Maria og Elisabet

Prestens tanker rundt teksten for Maria budskapsdag 27. mars

Lukas 1,39-45: 

39 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda 40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av Den hellige ånd 42 og ropte høyt: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. 43 Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? 44 For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. 45 Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse.»

Det er lenge til jul. Hele ni måneder. En hel graviditet. Derfor feirer vi Maria budskapsdag midt i fasten. Den liturgiske fargen er hvit, hvit for glede, i en ellers fiolett fastetid.

Både Maria og Elisabeth hadde opplevd et mirakel. Maria var blitt gravis uten en mann, og Elisabeth var blitt gravid lenge etter overgangsalderen. Elisabeth merket at barnet (døperen Johannes) i magen sparket da Maria kom på besøk. Mange kvinner kan fortelle om barn i magen som reagerer på ytre stimuli. Verre er det å tro på det vi kaller jomfrufødsel.

Må en tro på jomfrufødsel for å kalle seg kristen? Mange vi svare ja. For mange er dette et dogme som forutsetter troen på at Jesus var Gud. Jeg tror også på jomfrufødselen, men jeg tenker ikke at det er nødvendig å tro på for å kalle seg kristen. At Gud ble menneske handler ikke for meg først og fremst om at Maria var jomfru. Det er bare i Lukasevangeliet og Matteusevangeliet vi finner dette. Johannesevangeliet har antakelig aldri hørt om det. Der står det at Josef var faren. Og Paulus snakker heller aldri om det. Så i Det nye testamentet er det ikke et viktig dogme. Det var kirken som gjorde dette til en viktig læresetning. Men det rare er at troen på jomfrufødselen ble opprinnelig brukt for å si at Jesus var menneske. Først etter en tid ble dette dogmet brukt for å fremheve Jesu guddom. Det tok kirken over 300 år å slå fast at Jesus var både Gud og menneske. Først hundre år etter det igjen, ble det slått fast at Maria fødte Jesus som var Gud allerede fra fødselen.

Maria blir ofte sett på som den lydige kvinnen vi alle burde ha som forbilde. Etter Metoo-debatten høsten 2017 er det fokusert mye på menns maktmisbruk av kvinner. I lys av dette er det viktig å ikke bare fremheve lydighet som en viktig dyd for kvinner.

Dogmet om jomfrufødselen var i utgangspunktet ikke et viktig dogme. Men det som ble viktig for kirken, det var å tro at Jesus er den som har gjort den usynlige Gud synlig for oss. Det er snart påske, og da feirer vi at denne Gud er sterkere enn døden. Det er derimot et sentralt dogme og etter min mening et enda større under.

Mvh Anne Grete Spæren Rørvik
 

Powered by Cornerstone