Metodistkirken i Norge

En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Velkommen til vårofferfest søndag 24. april kl. 18.00!

Vi gleder oss til besøk av kor og taler fra Metodistkirken i Moss.

To ganger i året samler vi inn ekstra mye penger. Det kaller vi Høstoffer og Våroffer. Da inviterer vi til fest med bevertning og gjester. Vårofferfest. Denne gangen kommer våre gjester fra Metodistkirken i Moss.

Festen ledes av menighetens egen prest, Unni Vestøl. 

Vi får sang og musikk av kor og pianist fra Moss.

Velkommen til vårofferfest søndag 24. april kl. 18.00!

Diakon Lisa Kristin Hanielsen, også fra Moss, vil tale. 

Velkommen til vårofferfest søndag 24. april kl. 18.00!

Vi gleder oss til en festdag hvor vi i takknemlighet for vår menighet ofrer våre penger og opplever fellesskap med mennesker fra andre menigheter.

Bevertningen foregår omtrent midtveis i programmet, da kan vi gjerne gå litt rundt og slå av en prat med både nye og gamle venner. 

Velkommen alle store og små!

 

Powered by Cornerstone