Metodistkirken i Norge

En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Velkommen til våroffergudstjeneste 2023

Vi gleder oss til sang og musikk av Sten Erland og Monica Hovland Hermundstad!

Søndag 16. april kl 12.00 feirer vi våroffergudstjeneste. Da får vi besøk av Sten Erland og Monica Hovland Hermunstad. De skulle ha besøkt oss to ganger tidligere, men begge gangene måtte vi dessverre avlyse grunnet covid-nedstengning. Nå skal vi endelig både få se og høre dem! 

Velkommen til våroffergudstjeneste 2023

Det er menighetens legleder Hanne Thorgersen som skal lede og tale. Frøydis Landsverk har skriftlesning. Og bevertningskomiteen inviterer til ekstra flott kirkekaffe med påsmurt mat etter gudstjenesten. 

Alle er hjertelig velkommen til en festdag i kirken med flott sang og musikk, god bevertning og varmt fellesskap!

Hva er egentlig våroffer?
Det koster og drive menighet. Prestene skal ha lønn, kirkebygget skal vedlikeholdes, det er løpende utgifter til strøm, renhold, vann, renovasjon, og andre faste utgifter. Våroffer og Høstoffer er to viktige offerdager for menigheten vår, da inviterer vi gjester, har ekstra god bevertning, og samler inn ekstra mye penger. I takknemlighet til menigheten vi er så glad i, ofrer vi våre penger, og gir litt mer enn vi pleier denne ene dagen. Budsjettet er på kr. 30.000,-. Vi klarte det i 2022, klarer vi det i år også? 

Ønsker du å gi en gave til vårofferet, kan du enten gi kontanter på gudstjenesten, eller du kan benytte Vipps eller bankgiro.
Kontonummer: 2220.27.95335
Vipps: Metodistkirken i Drammen #82743

Velkommen til våroffergudstjeneste 2023
Powered by Cornerstone