Metodistkirken i Norge

En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Snakker Gud til meg?

Bli med på samtale-/temakvelder om trosspråk!
Snakker Gud til meg?

Flere onsdager utover høsten (ca to ganger i måneden), skal vi møtes til samtaler med utgangspunkt i boken "Engasjert trosliv - Mitt, ditt og menighetens trosspråk" som NaMu Norge utga i 2019.
Vi møtes kl.18.00 og starter først med litt undervisning, og fortsetter deretter med samtaler rundt bordene med utgangspunkt i det vi nettopp har hørt.

Trosspråk handler om hvilket eller hvilke språk akkurat du best kommuniserer med Gud på. Siden vi alle er skapt forskjellig, erfarer vi også Gud forskjellig. Vi kommuniserer med Gud på ulike måter. Vi kan oppleve at Gud møter oss på ulike måter. Vi kjenner Guds nærvær på ulike måter og i ulike situasjoner. Den ene måten trenger ikke være hverken noe mer eller mindre åndelig enn den andre, eller mer eller mindre rett, bare annerledes. Vi er ulike, men like bra! 

Første samling i denne rekken av onsdager er 15. september. Da starter vi med en innføring med temaet Hva er et trosspråk? Det vil kunne varierere fra gang til gang hvem som har ansvar for undervisningen. Først ut er Hanne Thorgersen.

Du trenger ikke være medlem eller metodist for å delta på disse samtalekveldene. Alle er uansett hjertelig velkomne! Du trenger heller ikke å binde deg til å være med hver gang, selv om det nok vil være en fordel for din egen del, å få meg deg mest mulig. Vi har kjøpt inn flere bøker, slik at de som ønsker det, kan kjøpe med seg et eksemplar å ta med hjem.

Snakker Gud til meg?

Følgende datoer er planlagt utover høsten
15. september 1. samling - Hva er et trosspråk?
29. september 2. samling – Skapelsesåpenbaringen (1. trosartikkel)
13. oktober 3. samling – De tre trosspråkene Rasjonell, Sensorisk og Symbolsk
10. november - Utgår grunnet sykdom
24. november  4. samling – Frelsesåpenbaringen (2. trosartikkel)
8. desember  5. samling – De tre trosspråkene Delende, Bibelmotivert og Læremotivert
22. desember 6. samling – Utgår grunnet smitteverntiltak

Datoer våren 2022
12. januar  6. samling – Åpenbaringen gjennom Den Hellige Ånd (3. trosartikkel)
26. januar 7. samling – De tre trosspråkene Mystisk, Entusiastisk og Asketisk.
9. februar 8. samling – Trosspråktesten (alle prøver å få tatt testen før vi møtes)
16. mars 9. samling – Hva er en troshistorie? 
30. mars10. samling –  Deling trosshistorier/trosspråk.
20. april 12. samling –  Radikalt og balansert (hvorfor utforske fremmede trosspråk)
18. mai 13. samling –  Trosspråk i fellesskapet (gudstjeneste og aktivitetstilbud)

Samtale-/temakveld - Trosspråk

Powered by Cornerstone