Metodistkirken i Norge

En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Trosgrunnlag for Metodistkirken

Trosgrunnlag for Metodistkirken


(Teksten i artikkelen er kopiert fra metodistkirken.no
mens bildet er fra boken "Metodist - med helhetssyn på livet." skrevet av metodistpresten Øystein Brinch)


Vi er ikke alene, vi lever i Guds verden.

Vi tror på Gud:
- Som har skapt oss og som fremdeles skaper.
- Som er kommet i Jesu skikkelse for å vise sin kjærlighet, tilby sitt fellesskap og lede oss inn i sin virkelighet.
- Som virker i oss og andre ved sin Ånd.

Vi stoler på Gud:
- Derfor søker vi hans vilje med glede.
- Derfor er Bibelen vår rettesnor.

Vi er kalt til å ha fellesskap med hverandre i kirken:
- For å gi uttrykk for at Gud lever i og mellom oss.
- For å elske og tjene andre.
- For å fremme den rettferd Gud vil og kjempe mot det onde.
- For å forkynne Kristus, korsfestet og oppstanden, vår dommer og vårt håp.

I livet, i døden, i livet etter døden, er Gud med oss. Vi er ikke alene. Amen.

Powered by Cornerstone