Metodistkirken i Norge

En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Verdigrunnlag for Metodistkirken

(Teksten er kopiert fra metodistkirken.no)

  • Metodistkirken tror at alle mennesker er likeverdige i Guds øyne og elsket av ham. Vi vil derfor hjelpe mennesker til å oppdage Guds kjærlighet slik den kommer til uttrykk i Bibelen, spesielt gjennom Jesu Kristi liv og gjerning.
  • Vi holder fast på Metodistkirkens lære og tradisjon som gjør det klart at frelsen gjelder hele mennesket - ånd, sjel og legeme. Metodistkirken ønsker derfor å imøtekomme menneskenes ulike behov.
  • Vi tror at Gud har en plan med alle mennesker og en oppgave for hver enkelt. Derfor har Gud gitt kirken i oppdrag å hjelpe menneskene til å finne sin plass i Guds plan.
  • Vi tror at en aktiv sosial forpliktelse og engasjement for skaperverket er en følge av Kristi kjærlighet. Vi vil derfor øve omsorg for mennesker og forvalte skaperverket ansvarlig.
  • Vi tror at Gud på en spesiell måte viser seg i menigheten. Derfor er menigheten en kraftstasjon og et nødvendig fellesskap for troende.
  • Vi tror at Gud ønsker og kan gi vekst i sitt rike - også i Metodistkirken. Vi må derfor forvalte vår tid, våre midler og menneskelige ressurser slik at de fører til vekst i kirken.
  • Vi tror ikke at Metodistkirken er den eneste sanne kirke, men at vi sammen med andre kan bidra til å virkeliggjøre Guds plan for verden. Derfor rekker Metodistkirken hånden ut til samarbeid med andre kristne.

På bakgrunn av disse verdiene, har Metodistkirken også utarbeidet noen Sosiale prinsipper, som skal veilede metodister i hele verden. Metodistkirkens sosiale prinsipper er ikke noe lovverk, men et lite hefte som viser vår kirkes holdning til mangt og meget. Her kan du lese om hva metodistkirken mener om miljøvern, etiske spørsmål, etniske minoriteters rettigheter, det økonomiske og politiske samfunn, befolkningsvekst og genteknologi med mer.

Prinsippene ble første gang vedtatt i 1972, og har siden blitt oppdatert hvert fjerde år, sist på Generalkonferansen i 2008. Det foregår i disse dager et større revisjonsarbeid av prinsippene, og vi er veldig stolte av å ha fått med oss en norsk kvinnelig prest i dette viktige arbeidet, og ser med glede fram til det endelige resultatet.

 

 

Powered by Cornerstone