Metodistkirken i Norge

En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Gravferd

Gravferd skjer gjerne fra samme kirkerom som gudstjenestene. Vi ønsker at kirkerommet skal romme alle livets overganger og følelser, både sorg og glede.

Seremonien vektlegger at Gud tar i mot oss når vi dør, at vi er felles om at ingen av oss kan vite med sikkerhet hva som skjer oss etter døden. Likevel har Gud gitt oss grunn til å håpe at døden er en inngang til det nye livet, og ikke først og fremst  en utgang av dette livet.

Vi ønsker å gi plass til undringen og prøver å virke inkluderende overfor sørgende som ikke synes det er så lett å tro på Gud.

 

Powered by Cornerstone