Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Felles menighetstur 1. - 3. september 2023

Felles menighetstur 1. - 3. september 2023

2022-10-06
Sett av tiden 1.-3. september 2023 for felles menighetstur til Jeløy ved Moss

Felles menighetstur 1. - 3. september 2023        

De tre metodistmenighetene i Oslo er nå inne i en god prosess på vei til sammenslåing. Som et tiltak for å styrke fellesskapsfølelsen på veien mot én menighet, arrangerer de tre menighetene felles menighetstur fra fredag 1. til søndag 3. september 2023 til Frelsesarmeens kurssenter på Jeløy i Moss.

Vi tror en slik samling over et par døgn vil være svært viktig menighets- og fellesskapsbygging. En slik felles arena er viktig i en spennende fase der vi ikke minst trenger å bli kjent med hverandre og inspirert - på vei mot å bli én menighet.

Vi må satse på at dette blir en menighetstur for alle generasjoner - for enslige og par, med og uten egne barn, unge og middelaldrende, barn og eldre. Vi vil invitere til en helg fylt av lek og moro, kultur- og naturopplevelser, inspirasjon og utfordring til tro og liv. 

Powered by Cornerstone