Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Menighetens virksomhet

Menighetens virksomhet

2020-11-08

Metodistkirken på Grünerløkka er Oslos eldste frikirkebygg og ligger i Thorvald Meyers gate 56 A. Kirkebygget ble innviet den 23. august 1874. Arkitekten var Albert Unger. Glassmalerier og altertavle er fra 1924. Altertavlens tema er Emmausvandrerne. 

Menigheten ble grunnlagt i 1865 og er byens eldste frikirkemenighet. Byens første søndagsskole ble startet her i 1857. I skolens glansperiode hadde den ca 1000 innskrevne barn.

Menigheten har i dag 120 medlemmer og en samlet metodistbefolkning på 331, det vil si inkludert menighetsbarn. Vi har et gjennomsnittlig gudstjenestebesøk på 43.

Virksomheten i dag består av:

  • Gudstjenester hver søndag kl 11
  • Musikkor som øver annen hver tirsdag kveld kl 19
  • Formiddagstreff kl 12 på tirsdager 1 gang per måned
  • Speiderarbeid. Gruppene samles hver tirsdag.
  • Søndagsskole en gang per måned
  • Åpen lunsj hver første mandag i måneden
  • Åpen kirke på hverdager
  • Bønneteam
  • Utleie av kirkebygg til andre menigheter og korøvelser
Powered by Cornerstone