Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Menighetens virksomhet

Menighetens virksomhet

2020-11-08

Metodistkirken på Grünerløkka er Oslos eldste frikirkebygg og ligger i Thorvald Meyers gate 56 A. Kirkebygget ble innviet den 23. august 1874. Arkitekten var Albert Unger. Glassmalerier og altertavle er fra 1924. Altertavlens tema er Emmausvandrerne. 

Menigheten ble grunnlagt i 1865 og er byens eldste frikirkemenighet. Byens første søndagsskole ble startet her i 1857. I skolens glansperiode hadde den ca 1000 innskrevne barn.

Fra og med høsten 2023 feirer Metodistkirken på Grünerløkka gudstjeneste i St. Olavsgate 28 sammen med de andre metodistmenighetene i Oslo. Fra og med høsten 2024 blir vi en gudstjenestefeirende menighet i St. Olavsgate.

Powered by Cornerstone