Varm - inkluderende - nær
og disippelgjørende

Forsiden>Årskonferansen blir heldigital
Årskonferansen blir heldigital

Årskonferansen blir heldigital

2020-10-29

 

Hovedstyret vedtok i sitt møte onsdag 29. oktober at det ikke vil bli en fysisk årskonferanse i år. Konferansen vil gjennomføres digitalt.

Dette vil selvsagt få konsekvenser for gjennomføringen og saksbehandlingen. Detaljene rundt dette vil en komme med mer informasjon om senere.

Det er ikke noen endring i sakene som skal behandles på dagsordenen. Om det er noen saker som konferansen måtte ønske å utsette til en kan diskutere dem ansikt til ansikt, så er det opp til konferansen selv å ta en slik avgjørelse.

Det må foretas en omfordeling av utgiftene til konferansen. Hvordan denne fordelingen mellom menighetene og felleskassen vil bli, er det ikke tatt en endelig avgjørelse på enda. Det vil bli sendt ut informasjon fra hovedkontoret så snart dette er på plass.

 

Til Brobyggeren sier hovedstyrets leder Audun Westad:

- Det er trist å se vi har kommet dit at Årskonferansen 2020 ikke vil bli med fysisk oppmøte, men vi ser det ikke som forsvarlig å gjennomføre en så stor konferanse på nåværende tidspunkt.

Hovedkontor og Hovedstyret har gjort et godt arbeid med å forberede for dette scenariet, så vi står ikke på bar bakke nå. Det blir ikke Årskonferanse som vi er vant til, men jeg er sikker på at dette skal bli en god konferanse uansett.

Jeg er glad det er et enstemmig Hovedstyre som står bak denne avgjørelsen.

Vi har tatt signalene som har kommet og følger retningslinjene fra FHI og regjeringen. Vi ser det som vårt ansvar å ikke bare følge et minimum av disse, men vi må ta ansvar og skifte fra fysisk til digital Årskonferanse er et resultat av dette.

Det viktigste for oss er helsen og sikkerheten til Årskonferansedeltakerne og det er det hensynet som må veie tyngst. Vi håper vi sees til fysisk oppmøte slik vi er vant til når vi skal møtes til Årskonferanse i 2021.

Jeg gleder meg til å se dere alle på nett, avslutter Audun Westad.

 

 

 

Powered by Cornerstone