Varm - inkluderende - nær
og disippelgjørende

Forsiden>Om oss>Gudstjenesten

Gudstjenesten

"Du skal få et tegn på at det er jeg som har sendt deg. Når du har ført folket ut av Egypt, skal dere holde gudstjeneste på dette fjellet" (2 Mos 3:12). Det var den beskjeden Moses fikk i et av de mest spennende avsnitt i Guds folks historie, og helt siden den gang har gudstjenestelivet på en spesiell måte vært hjerte-pulsen for Guds folk. Gudstjenesten er en livets fest (Lima-dokumentet) og selve livsnerven i kirkens virke. Det å feire gudstjeneste er ikke bare én tjeneste blant andre tjenester, men det er selve grunnlaget for kirkens eksistens, og det er i gudstjenesten at vi erfarer det fulle innholdet i trosbekjennelsens ord om de helliges samfunn.

Grunnmønster for Metodistkirken i Norge

Det grunnmønsteret for gudstjenesten som her presenteres har røtter både i Bibelen, i kirkens økumeniske arv og i vår arv som metodister. De viktigste kildene for denne norske presentasjonen av grunnmønsteret er Metodistkirkens offisielle liturgibøker,The United Methodist Book of Worship og The United Methodist Hymnal.

Grunnmønsteret er verken en gudstjenesteordning eller et gudstjenesteprogram som menigheten skal bruke når den feirer gudstjeneste. Det er en veiledning for de som planlegger og gjennomfører gudstjenesten, og for de som er deltakere.  Kjennetegnet på en god metodistisk gudstjeneste er kombinasjonen av form og inderlighet. Hensikten med formen er å skape rom for trygghet og gjenkjennelse der tradisjon og erfaring bekreftes og gjøres levende. Grunnmønsteret er utformet slik at det skal tåle å gjentas søndag etter søndag. Inderligheten er livgivende og gjør gudstjenesten ekte og livsnær, tiltalende og nærværende her og nå.

Grunnmønsteret består av 4 deler:

1. Inngang 2. Forkynnelse og respons (Ordets gudstjeneste) 3. Takksigelse og nattverd (bordets gudstjeneste) 4. Utsendelse

De "ytre" delene 1 og 4 er samling og avslutning, mens de "indre" og sentrale delene er Ordets(2) og Bordets(3) gudstjeneste

Følgende 5 prinsipper ligger til grunn for grunnmønsteret:

1.Guds ord er det grunnleggende 2.Aktiv menighetsdeltagelse er nødvendig 3.I gudstjenesten skal det være en kombinasjon av spontanitet/frihet og form/ordning 4. Gudstjenesten skal være relevant og inkluderende 5.Gudstjeneste er fellesskap

Gudstjenesten i vår menighet

Våre gudstjenester følger i stor grad og stort sett alltid dette grunnmønsteret. Vi har allikevel stor variasjon i gudstjenestene i og med at vi har 1-2 generasjonsgudstjenester og 1-2 ungdomsgudstjenester  i halvåret. I tillegg har vi spesielle dager som markeres (som for eksempel skaperverkets søndag, solidaritetsdag, søndag for de forfulgte  og barna og ungdommens uke) og som vil prege gudstjenesten. I de store høytidene vil det også være variasjon i gudstjenester og samlinger. Vi har nattverd i gudstjenesten ca 1 gang i måneden.

Generasjonsgudstjenesten

Generasjonsgudstjenesten er først og fremst lagt opp på barna og ungdommens premisser, selv om det som navnet tilsier skal være aktuelt for alle generasjoner. Ofte synger og danser barnekoret vårt M-Kids,  og barn og ungdom deltar på ulike måter i gudstjenesten. Forkynnelsen er som regel en familiepreken som bør favne både barn, ungdom og voksne, og er ofte i dialogform og har med visuelle elementer.

Ungdomsgudstjenesten

Av og til har ungdomsgruppa ansvar for gudstjenesten. Da er det som regel mye lovsang, sang og musikk. Ungdommene deltar med ulike ting i gudstjenesten, og etterpå er det kafeteria. Ungdomsgudstjenestene er som regel på kvelden.

Kirkekaffe

Fellesskapet fortsetter i Wesleysalen ved siden av kirkesalen etter at selve gudstjenesten er slutt. Vi har alltid kaffe/te og noe å bite i etter gudstjenesten. Noen ganger kjeks og frukt, andre ganger hjembakte kaker. På denne måten legger vi til rette for fellesskap rundt bordene ansikt mot ansikt, og ikke bare ”nakkefellesskap” slik det ofte blir i kirkebenkene.
 

Powered by Cornerstone