Varm - inkluderende - nær
og disippelgjørende

Forsiden>Sosialt>Samtalegrupper>Voksne "Midt i Livet"

Voksne "Midt i Livet"

Dette er en samtalegruppe hvor de fleste er mellom 40 og 60 år. Det er en livsnær gruppe hvor det samtales om troen, livet og hverdagens små og store hendelser. I tillegg samtaler vi om en bibeltekst - som oftest søndagens tekst. Noen ganger bruker vi bøker hvor det er lagt opp til samtale. Vi avslutter alltid samlingene med bønn. Gruppen samles som regel i hjemmene, men også noen ganger i kirken.

Powered by Cornerstone