Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Diakoniens- og evangeliseringens dag er 4.oktober
Diakoniens- og evangeliseringens dag er 4.oktober

Diakoniens- og evangeliseringens dag er 4.oktober

Diakoniens- og evangeliseringens dag markerer vi i menighetene våre hvert år. I år er faller denne dagen på 4.oktober, selv om det selvfølgelig er mulig å arrangere på andre datoer. Det som er viktig er at vi på denne dagen har ekstra fokus på jobben som gjøres innenfor områdene diakoni og evangelisering.

I kirken vår, er det gruppen "Metodistkirken, nasjonalt arbeid" (MNA) som har et overordnet ansvar for dette området. MNA har tre primære fokusområder, og vi ber om deres støtte i bønn og takk for arbeidet som gjøres: 

 

Fokusområde lederutvikling:

Takkeemner:

 • 21 deltagere fullførte, 18 som tok eksamen (alle besto).
 • Deltagelse i teamet for lederkurset for ungdom; Timoteus

Bønneemner:

 • Nytt lederkurs ønskes startet høsten 2021 dersom interessen er der blant legfolk og prester/diakoner.
 • Ungdom som ønsker å være ledere i kirken vår

 

Fokusområde menighetsutvikling:

Takkemner:

 • 24 menigheter har deltatt på menighetsrådgiving til nå.
 • 10 menigheter som er i menighetsutviklingsprosess nå.

Bønneemner:

 • Videre utvikling i alle menighetene våre.
 • Nye trosfellesskap.

 

Fokusområde diakoni, kirke og samfunn

Takkeemner:

 • Arbeidet som gjøres ved å vise kirkens meninger gjennom uttalelser, faktakort med informasjon, og fokus på merkedager som understreker våre holdninger.

Bønneemner:

 • Videre arbeid med kirkens diakonale profil
 • At vi som kirke tydelig kan vise Guds kjærlighet til verden

Webinar om smågrupper
Publisert den 2020-10-19
Onsdag 4. november kl. 20.00 til 21.15. Les mer
Ny smittevernveileder
Publisert den 2020-10-16
Powered by Cornerstone